;

Novinky

Bouřkou vyvolané astma: co o něm skutečně víme?

23. 12. 2020 | Aktuality

Bouřkou vyvolané astma (BA) je akutní exacerbace astmatu, která se objeví těsně po bouřce. Epidemie takových exacerbací byly pozorovány během pylové sezony na celém světě, první již před 30 lety. V mnoha městech přitom došlo k akutnímu přetížení zdravotního systému.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Jak to „funguje“

BA se vyskytuje u predisponovaných jedinců za specifických podmínek. Během bouřky jsou větrem strhávána pylová zrna a dosahují vysokých koncentrací v přízemní vrstvě vzduchu. Kvůli změnám teploty a vlhkosti pylová zrna praskají a do ovzduší uvolňují drobné částice, které si uchovávají alergenicitu a díky své velikosti do 5 µm se při dýchání dostanou až k plicním sklípkům. Intaktní pylová zrna mají přibližný průměr 35–40 µm a do distálních partií dýchacích cest se nedostanou. Povrch částic může být změněn znečištěním ovzduší, je zvýšena jeho alergenicita.

BA jen občas a jen někde – proč?

Proč se BA objevuje jen v některých letech a v některých místech, však není zcela objasněno. Roli hraje vysoká koncentrace alergenu, nejčastěji pylu žita nebo spor plísní. K jedné z nejzávažnějších epizod BA došlo v roce 2016 v australském Melbourne. V listopadu 2016 tam koncentrace pylu po bouřce vzrostla o 147 %, pohotovost s akutní exacerbací astmatu vyhledalo 34 00 lidí a 10 jich zemřelo. Smrtnost astmatiků hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče byla 14× vyšší než v běžné (nebouřkové) situaci.

Predisponující faktory

BA se nejčastěji vyskytuje u pacientů s alergií na žito, u pacientů s alergickou rýmou, nedostatečně kontrolovaným astmatem, bez léčby inhalačními kortikoidy, u těch, kteří byli v posledním roce pro astma hospitalizováni, a u těch, kteří byli v době bouřky venku. Je překvapivé, že až 50 % pacientů nemá v době exacerbace BA diagnózu astmatu, i když 25 % již má odpovídající příznaky. Častější je u mužů přistěhovalců asijského původu, kteří se již narodili v hostitelské zemi.

Prevence

Prevencí BA je snaha monitorovat koncentraci pylu a předpovídat bouřku, aby se v té době astmatici a alergici nezdržovali venku. Toto v praxi však není vždy realizovatelné. Důležitý je důraz na včasnou diagnostiku a správnou léčbu astmatiků, ale i pacientů s alergickou rýmou. Významnou prevencí je i alergenová imunoterapie pacientů s alergickou rýmou, která může zabránit rozvoji astmatu.

Zdroj: Harun N., Lachapelle P., Douglass J. Thunderstorm-triggered asthma: what we know so far. Journal of Asthma and Allergy 2019 May 6; 12: 101–108. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31190900/.

Další novinky

Přečíst článek
Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

17. 11. 2021

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice anafylaktická reakce nehrozí častěji než při samotné AIT, ale průběh anafylaxe je závažnější a často nereaguje na léčbu. Kdy má být léčba AIT ukončena, pokud vůbec? Univerzální návod neexistuje.

Přečíst článek
XXXVIII. zjazd SČAKI: Medzi pandémiami – imunita ako kľúč na zvládnutie infekcie

9. 11. 2021

Podelenie sa o skúsenosti s pacientmi s bežnými aj raritnými diagnózami, poukázanie na nové možnosti liečby vo všetkých oblastiach a odhalenie ďalších „záhad“ infekcie COVID-19 nám prinieslo pozitívny odkaz do každodennej praxe. Prečítajte si, čo všetko na zjazde zaznelo.

Přečíst článek
Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. 11. 2021

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Přečíst článek
Stěr z nosu může pomoci diagnostikovat alergickou rýmu

5. 11. 2021

Mohou být odběry krve a prick testy coby metody k určení alergie v budoucnu nahrazeny jiným typem diagnostických postupů? Následující studie prokázala, že množství alergických protilátek dostatečné ke stanovení diagnózy lze účinně změřit i z nosního sekretu.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 02.12.2021

Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne