;

Novinky

Dánové sledovali compliance při SLIT a SCIT na dvacetitisícovém vzorku pacientů

4. 2. 2021 | Aktuality

Compliance pacientů je při AIT pro úspěšnou léčbu zásadní. Předchozí studie na toto téma byly většinou provedeny jen v jednotlivých centrech a s malým počtem pacientů. Následující dánská práce nicméně sledovala téměř 22 000 pacientů a přinesla zajímavé výsledky.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Úvod

Alergická rinokonjunktivitida může mít těžký průběh, a významně tak ovlivňuje kvalitu života pacientů. Její výskyt je vysoký zejména v průmyslově vyspělých zemích. Léčba je komplexní – režimová opatření, medikace a specifická alergenová imunoterapie (AIT). Ta je určena zejména pro středně závažné a závažné případy, kdy nestačí režimová opatření a antialergická medikace. Hlavními způsoby podávání AIT jsou subkutánní (SCIT) a sublingvální (SLIT). Volba konkrétního způsobu závisí na rozhodnutí pacienta a lékaře. Oba způsoby léčby mají své výhody a nevýhody. SLIT je aplikována doma, pacient nemusí nikam docházet, je vysoce bezpečná. Lékař však nemůže mít dostatečný přehled o jejím dodržování. SCIT je aplikována v ordinaci, pacient musí pravidelně docházet na injekce, což je pro něj méně pohodlné, ale ošetřující lékař má přehled o dodržování léčebného plánu.

Compliance pacientů je při AIT pro úspěch léčby kruciální. U SCIT se pohybuje okolo 50–89 %, u SLIT je přibližně 18–45 %. Hlavními důvody, proč pacient SLIT přeruší, jsou cena a pochyby o účinnosti, u SCIT je to nepohodlnost aplikace, nutnost docházení do zdravotnického zařízení, a tedy absence v zaměstnání.

Design studie

Předkládaná studie sledovala v Dánsku celkem 21 918 pacientů a data čerpala z národní preskripční databáze, která má k dispozici unikátní registrační čísla každého občana. Lze tak jednoduše monitorovat léky předepsané na tato čísla. Registrovány byly preskripce AIT od roku 1998 do roku 2013, studie končila v roce 2016.

Poměr mužů a žen léčených SCIT se blížil 1 : 1, SLIT preferovali více muži. Celkově převažovali děti a adolescenti (32 % SCIT a 45 % SLIT).

Výsledky

Compliance byla u obou metod rok od roku nižší, v roce tři byla u SCIT 57 % a u SLIT 53 %. U SLIT na pyly trav však compliance po uvedení vakcíny na trh každoročně rostla a vzrostla ze stabilních 60 % na relativně vysokou úroveň 70–75 %. 

Závěr

Výsledky předchozích studií o compliance AIT ukazovaly vyšší compliance při SCIT, avšak tato dánská studie prokázala srovnatelnou compliance SCIT a SLIT a většina léčených pacientů léčbu dokončila.

Zdroj: Compliance in subcutaneous and sublingual allergen immunotherapy: A nationwide study. Borg M., Løkke A., Hilberg O. Respiratory Medicine 170 (2020) 106039. Dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954611120301797.

Další novinky

Přečíst článek
Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

17. 11. 2021

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice anafylaktická reakce nehrozí častěji než při samotné AIT, ale průběh anafylaxe je závažnější a často nereaguje na léčbu. Kdy má být léčba AIT ukončena, pokud vůbec? Univerzální návod neexistuje.

Přečíst článek
XXXVIII. zjazd SČAKI: Medzi pandémiami – imunita ako kľúč na zvládnutie infekcie

9. 11. 2021

Podelenie sa o skúsenosti s pacientmi s bežnými aj raritnými diagnózami, poukázanie na nové možnosti liečby vo všetkých oblastiach a odhalenie ďalších „záhad“ infekcie COVID-19 nám prinieslo pozitívny odkaz do každodennej praxe. Prečítajte si, čo všetko na zjazde zaznelo.

Přečíst článek
Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. 11. 2021

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Přečíst článek
Stěr z nosu může pomoci diagnostikovat alergickou rýmu

5. 11. 2021

Mohou být odběry krve a prick testy coby metody k určení alergie v budoucnu nahrazeny jiným typem diagnostických postupů? Následující studie prokázala, že množství alergických protilátek dostatečné ke stanovení diagnózy lze účinně změřit i z nosního sekretu.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 02.12.2021

Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne