;

Novinky

EAACI Krakov 2021: ještě jedno ohlédnutí za kongresem

14. 9. 2021 | Aktuality

Nosným tématem akce bylo propojení a sladění vědeckého výzkumu s reálnou klinickou praxí. Ukazuje se, že už samotná kritéria pro zařazení probandů do studií mohou být od reálné praxe velmi odlišná. A výsledky tak často neodráží realitu, se kterou se pak lékaři setkávají v praxi.

Připravila: MUDr. Vančíková, VFN Praha

Úvod

Kongres EAACI 2021 v Krakově (původní plán konání v Madridu byl kvůli epidemii onemocnění covid-19 změněn) se uskutečnil v nové, tzv. hybridní podobě, kdy část probíhala prezenčně a část distančně, online.

Vědecké studie vs. realita

Většina léčebných zásahů se nyní opírá o výsledky kvalitních studií, které určí účinnost dané léčby, tzv. „efficacy“. Data například ukázala, že při alergenové imunoterapii (AIT) u dětí roztočovým alergenem byla adherence po 3 letech u SCIT (subkutánní forma AIT) 55 % a u SLIT (sublingvální podání AIT) 30 %. Nejlepší adherence u SCIT bylo dosaženo u dětí ve věku 5–11 let, u SLIT pak u pacientů starších 18 let. Ve studii musí být adherence 100 %. Výsledky studie se pak ale od reálné praxe mohou výrazně lišit. A nezřídka také liší.

Také podmínky pro výběr do studie splní mnohdy pouze zlomek pacientů s danou diagnózou. Například u studií zaměřených na léčbu astmatu to je často pouze 5 % astmatiků. Výsledek potom logicky vůbec neodráží situaci u oněch 95 % astmatiků. Pokud je taková léčba poté podávána již v běžné praxi, její výsledky nemusí být shodné s výsledky ve studii. Účinnost v reálném životě se tedy liší a je označována jako „efficiency“.

Sledování výsledků léčby v reálném životě má proto velký význam a přináší cenné poznatky.

Podle retrospektivních studií zaměřených na pacienty léčené pomocí AIT – převážně v sublingvální formě – lze konstatovat výrazný pokles symptomatické medikace u alergické rýmy i bronchiálního astmatu u pacientů léčených AIT i řadu let po jejím ukončení. Další retrospektivní studie popsala důvody úprav dávkování AIT v běžné praxi. Jsou to především tíže příznaků, alergen zodpovědný za symptomy, přítomnost astmatu či orálního alergického syndromu (OAS) či polyvalentní alergie. Data z reálného života umožňují pochopit preference pacienta i zdravotníků při AIT a pomáhají ji tak přizpůsobit konkrétnímu pacientovi na míru.

Důležitost dat z reálného prostředí

Odborníci se shodli, že získávat data jen z randomizovaných placebem kontrolovaných studií (RCT) nelze. Údaje z „reálného“ života poskytují cenná data, jež lze v určitých aspektech z randomizovaných projektů získat jen stěží. V budoucnu by proto měly vznikat registry pacientů, například léčených AIT, a ty by poskytly robustnost dat a kvalitní údaje. Observační studie by měly z důvodu zabránění jejich zkreslení zahrnovat vysoce kvalitní metodologii. Některé z těchto postupů již byly navrženy, jako příklad uveďme metodický přístup s názvem RELEVANT (real-life evidence assessment), určený ke sledování účinnosti AIT v diagnóze astmatu. Cílem AIT je navození tolerance vůči příčinným alergenům.

Možnosti a směry AIT jako personalizované medicíny

AIT je právem považována za ojedinělý model personalizované medicíny. V přizpůsobení léčby potřebám a aktuálním obtížím pacientů v poslední době významně pomáhá i elektronická komunikace. Byl představen inovativní algoritmus pro AIT u sezonní alergické rýmy označený IT 2000. Ten si lze představit jako pyramidu, jejímž základem je anamnéza a prick testy a/nebo vyšetření sIgE, a dále nově jako diagnostiku pomocí záznamů v e-diáři. Tento komplex má vést ke správně provedené AIT.

Mobilní hry v roli pomocníka pro zvyšování adherence k léčbě

Zlepšení adherence k léčbě je možné provádět i pomocí tzv. gamifikace (původně termín z marketingu používaný pro zvyšování zájmu o konkrétní věc za pomoci herních principů) – použita byla u bronchiálního astmatu u mladistvých starších 17 let. EAACI vytvořila pracovní skupinu pro hodnocení potenciálu mHealth (používání mobilních telefonů nebo tabletů pro komunikaci ve zdravotnictví) v alergologii. Již před obdobím pandemie covidu-19 v roce 2019 byl vypracován dokument, resp. position paper EAACI, který diskutuje o použitelnosti, účinnosti, výhodách a rizicích mobilních aplikací pro alergická onemocnění. Současný a budoucí potenciál mHealth je zkoumán právě pro specifické oblasti alergologie, jako jsou alergická rýma a aerobiologie, alergenové imunoterapie, bronchiální astma, dermatologická onemocnění, potravinové a hmyzí alergie a anafylaxe či alergie na léky.

Osobní kontakt (zatím) nic nenahradí

Je však nutné uvést, že základem dobré péče o pacienta je stále osobní kontakt mezi lékařem a alergikem a nikdy by neměl být zcela nahrazen digitální technologií.

Alergie na arašídy u dětí pod drobnohledem

Problematice potravinových alergií byla věnována řada sdělení, která se převážně týkala alergie na arašídy. Mimo jiné zde zaznělo, že u dětí do 6 let věku je z 93 % původcem anafylaxe potravinová alergie obecně, která ve školním věku klesá k 50 %. Arašídy jsou příčinou minimálně čtvrtiny potravinových alergií. K vyvolání anafylaktické reakce stačí v 37 % reakcí jen 1 lžička této potraviny, jiné potraviny vyvolají obvykle menší stupeň reakce i při větším množství. Nárůst hospitalizací (údaj z Velké Británie) dětí ve věku 0–14 let mezi lety 1998 a 2018 z důvodu celkové reakce na arašídy byl 300%. Místem, kde u dětí k anafylaxi nejčastěji dojde, je domácí prostředí. Senzitivitu k arašídům zvyšuje stres i spánková deprivace. Aktuálně se v oblasti AIT jeví k léčbě alergií na arašídy nejslibněji preparát Palforzia ve formě kapslí pro OIT, indikován je dětským pacientům ve věku 4–17 let. K tomuto preparátu již vydaly souhlasné stanovisko FDA i EMA. Pro preparát Viaskin Peanut Patch Test dosud probíhá v rámci EMA řízení. Tyto preparáty by mohly přinést výrazné zlepšení kvality života řadě dětských pacientů.

Biologická léčba: může nahradit AIT?

Postavení AIT oproti biologické léčbě hodnotilo auditorium po vyslechnutí debaty mezi profesory Virchowem a Barberem. Publikum se jak před debatou, tak po ní většinově přihlásilo k podpoře role AIT i v éře biologik. Profesor Virchow zde jako zastánce AIT uvádí, že biologika nefungují proti IgE mediovaným alergiím a nejsou určena pro léčbu mírné formy bronchiálního astmatu. Dále zmiňuje, že chorobu modifikující efekt biologické léčby se neudrží dlouhodobě, působí jen po dobu aplikace a po dobu poločasu biologika – na rozdíl od AIT, kde efekt přetrvává dlouhodobě, pravděpodobně po celý život. Nelze opomenout ani to, že bezpečnost biologik nepřevládá nad bezpečností AIT, konkrétně SLIT. Lze konstatovat, že efekt AIT a biologické léčby je oboustranně exkluzivní.

Pro zájemce je velká část přednášek stále k dispozici prostřednictvím platformy Recorded Scientific Content, a obsah kongresu je tak možné využívat online až do 10. ledna 2022.

 

Zdroj:

  1. Krčmová I. EAACI 2021: Co přineslo sympozium Stallergenes Greer. www.aiterapie.cz. Publikováno 17. 8. 2021. Dostupné na https://aiterapie.cz/novinky/eaaci-2021-co-prineslo-sympozium-stallergenes-greer.

  2. Absolonová K. EAACI 2021: od vědeckého výzkumu k praktickému využití pro zdraví pacientů. Publikováno 17. 8. 2021. Dostupné na https://aiterapie.cz/novinky/eaaci-2021-od-vedeckeho-vyzkumu-k-praktickemu-vyuziti-pro-zdravi-pacientu.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Neděle 26.09.2021

Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne