;

Novinky

Efekt SLIT proti roztočům domácího prachu na plicní funkce a množství vydechovaného oxidu dusnatého u dětí s monovalentní a polyvalentní alergií

12. 1. 2021 | Aktuality

Recentně publikovaná studie potvrdila účinnost sublingvální imunoterapie proti roztočům domácího prachu u dětí s astmatem bronchiale s monovalentní a polyvalentní respirační alergií.

Úvod

Světová alergologická organizace (WAO) doporučuje specifickou sublingvální imunoterapii (SLIT) jako vhodnou léčbu alergie u dětí i dospělých, a to jako možnou iniciální metodu terapie, nikoliv jako alternativu při neúspěchu režimových opatření a symptomatické léčby.

Alergické astma a alergická rinitida jsou nejčastějšími typy respiračních alergických onemocnění u dětí. Mezi nejčastější alergeny patří roztoči domácího prachu. Přípravek pro SLIT dermatophagoides farinae drops prokázal v předchozích studiích účinnost a bezpečnost u dětí předškolního a školního věku s alergickou rinitidou a dospělých jedinců s alergickým astmatem.

Recentně publikovaná studie hodnotila přínos dermatophagoides farinae drops u dětí s monovalentní a polyvalentní respirační alergií.

Metodika studie

Do studie byly zahrnuty děti s alergickým astmatem ± alergickou rýmou, které byly na základě výsledku kožního prick testu rozděleny do skupin s monovalentní či polyvalentní alergií. Skupinu s monovalentní alergií tvořilo 20 dětí, u nichž byla prokázána alergie na roztoče domácího prachu. Skupinu s polyvalentní alergií tvořilo 60 dětí, u nichž byla prokázána přecitlivělost i na další alergeny.

Cílem studie bylo posoudit vliv SLIT na plicní funkce hodnocené pomocí spirometrického vyšetření, probíhající zánět v dýchacích cestách hodnocený pomocí frakčně vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) a symptomy hodnocené pomocí skóre rinitidy, skóre denních a skóre nočních symptomů, skóre VAS a nutnosti užívání symptomatické terapie (lékové skóre).

Výsledky studie

Terapie probíhala po dobu nejméně jednoho roku. Studii dokončilo 12 pacientů ze skupiny s monovalentní alergií a 59 pacientů ze skupiny s polyvalentní alergií. Jednotlivé skupiny se nelišily věkovým složením ani poměrem pohlaví.

Ve skupině s monovalentní alergií došlo po léčbě k významnému poklesu skóre rinitidy, skóre nočních symptomů, skóre VAS a lékového skóre (p < 0,05). Skóre denních symptomů se významně nezměnilo.

Ve skupině s polyvalentní alergií byl zjištěn významný pokles skóre rinitidy, skóre VAS a lékového skóre (p < 0,05). Rozdíl ve skóre denních a ve skóre nočních symptomů nebyl významný.

U obou skupin bylo po terapii pozorováno významné zlepšení plicních funkcí a snížení FeNo (obě p < 0,05). Mezi skupinami nebyl v těchto výsledných parametrech zjištěn významný rozdíl.

Závěr

Sublingvální imunoterapie proti roztočům dermatophagoides farinae drops prokázala účinnost u dětí s alergickým astmatem s monovalentní i polyvalentní alergií. Podávání terapie po dobu nejméně jednoho roku vedlo ke zlepšení plicních funkcí hodnocených pomocí spirometrie, snížení FeNO, zmírnění symptomů rinitidy a redukci užívání symptomatické farmakoterapie.

Zdroj: Wang L., Ai T., Luo R. et al. Effects of Sublingual Duster Mite Drops on Lung Function and Exhaled Nitric Oxide in Children with Multiple and Single Allergic Respiratory Diseases. Can Respir J 2020 Nov 4; 2020: 7430936. DOI: 10.1155/2020/7430936. PMID: 33204377; PMCID: PMC7657694. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33204377/.

Další novinky

Přečíst článek
Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

17. 11. 2021

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice anafylaktická reakce nehrozí častěji než při samotné AIT, ale průběh anafylaxe je závažnější a často nereaguje na léčbu. Kdy má být léčba AIT ukončena, pokud vůbec? Univerzální návod neexistuje.

Přečíst článek
XXXVIII. zjazd SČAKI: Medzi pandémiami – imunita ako kľúč na zvládnutie infekcie

9. 11. 2021

Podelenie sa o skúsenosti s pacientmi s bežnými aj raritnými diagnózami, poukázanie na nové možnosti liečby vo všetkých oblastiach a odhalenie ďalších „záhad“ infekcie COVID-19 nám prinieslo pozitívny odkaz do každodennej praxe. Prečítajte si, čo všetko na zjazde zaznelo.

Přečíst článek
Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. 11. 2021

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Přečíst článek
Stěr z nosu může pomoci diagnostikovat alergickou rýmu

5. 11. 2021

Mohou být odběry krve a prick testy coby metody k určení alergie v budoucnu nahrazeny jiným typem diagnostických postupů? Následující studie prokázala, že množství alergických protilátek dostatečné ke stanovení diagnózy lze účinně změřit i z nosního sekretu.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 02.12.2021

Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne