;

Novinky

Epikutánní imunoterapie: delší doba aplikace neznamená lepší výsledky léčby

30. 8. 2021 | Aktuality

Následující práce přináší výsledky zkoumání nejkratší účinné doby, po kterou má být každodenně aplikována epikutánní imunoterapie při alergii na arašídy.

Úvod

Epikutánní imunoterapie je nově užívaná metoda specifické alergenové imunoterapie (SIT), která profituje z možnosti průniku alergenu k dendritickým buňkám prezentujícím antigen v epidermis a dermis. Dochází tak k indukci dlouhodobě žijících regulačních alergenově specifických T-buněk.

Epikutánní imunoterapie slaví úspěch

Rok trvající dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie u dětí ve věku 4–11 let s alergií na arašídy prokázala, že léčba je statisticky významně účinnější než podávání placeba. 250 µg arašídového proteinového alergenu (1/1 000 hmotnosti arašídu) bylo dětem po dobu jednoho roku denně aplikováno ve speciální komůrce na kůži mezi lopatkami. Medián délky každodenní aplikace byl 21,1 hodiny u účinné látky a 22,4 hodiny u placeba.

84,5 % pacientů mělo denní aplikaci delší než 16 hodin a účinnost léčby u nich byla statisticky významně vyšší: 38,8 % oproti placebu s 13,4 %.

Dlouhá doba denní aplikace léčby je však pro děti nepříjemná a nepohodlná. Autoři se proto rozhodli prozkoumat, jaký vliv má různá délka denní aplikace na výsledek léčby.

95 % pacientů mělo denní aplikaci delší než 10 hodin. Výsledky léčby u nich byly porovnány s těmi, u nichž denní aplikace trvala více než 20 hodin. Jak procento úspěchu léčby, tak množství po léčbě tolerovaného množství arašídů se mezi těmito dvěma skupinami nelišily: 36,6 % oproti 42,6 % úspěšně léčených a vzestup tolerované dávky arašídů proti hodnotě před léčbou byl v první skupině 3,8násobný, ve druhé 4násobný.

Delší doba aplikace nepřináší lepší výsledky

Vznikla tak otázka, za jak dlouho se z aplikačního setu vstřebá všechen alergen.

Odpověď přinesla studie provedená na 30 zdravých dospělých dobrovolnících. 250 µg arašídového alergenu jim bylo aplikováno stejným způsobem jako dětem v předchozí studii a po 2, 6, 12, 16 a 24 hodinách bylo stanoveno množství alergenu zbývající v aplikační komůrce. Po 12 a více hodinách se již nedal detekovat žádný alergen. K úplnému vstřebání tedy došlo během prvních 12 hodin.

Závěr

Souhrnné hodnocení výsledků obou studií ukazuje, že účinnost léčby je zachována i při kratší denní době aplikace alergenu, která se pohybuje mezi 12 a 16 hodinami. Zkrácení doby aplikace významně zvýší komfort léčených pacientů, ale nesníží účinnost léčby.

(van)

Zdroj: Fleischer D. M., Spergel J. M., Kim E. H. et al. Evaluation of daily patch application duration for epicutaneous immunotherapy for peanut allergy. Allergy Asthma Proc 2020; 41: 278–284. Dostupné na https://www.ingentaconnect.com/content/ocean/aap/2020/00000041/00000004/art00009;jsessionid=uy49xx3xn57e.x-ic-live-03.

Foto: Pixabay.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Neděle 26.09.2021

Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne