;

Novinky

K adherenci k léčbě alergické rýmy nepřiměje pacienty ani mobilní aplikace. Opravdu ne?

6. 9. 2021 | Aktuality

Nonadherence k léčbě obecně komplikuje poskytování zdravotní péče. Jedním ze způsobů, jak dodržování předepsané terapie zvýšit, může být využití moderních technologií. Jak v tomto úkolu obstála aplikace v mobilním telefonu u lidí s alergickou rýmou?

Úvod

Adherence je definována jako aktivní dobrovolná spolupráce a provádění doporučení lékaře. Primární adherence je situace, kdy pacient začne užívat doporučenou medikaci, za sekundární adherenci se považuje stav, kdy pacient užívá další dávky medikace po lékařem doporučenou dobu. K měření sekundární adherence jsou nejčastěji užívány dva propočty, tzv. medication possession ratio (MPR) a proportion of days covered (PDC). MPR znamená počet dní v předem stanoveném intervalu, kdy pacient užil medikaci, PDC je podíl dní, kdy pacient hlásil užití medikace v intervalu mezi jeho prvním a posledním hlášením. Obě skóre mohou pacienti pohodlně vyplňovat v mobilní aplikaci Allergy Diary, jež je spojena s tzv. MASK-rhinitis (Mobile Airways Sentinel NetworK for allergic rhinitis). Aplikace slouží jako deník alergie a je k dispozici v 16 jazycích ve 22 zemích světa.

Většina pacientů adherenci k léčbě příliš neřeší

Autoři studie MASK hodnotili pomocí této aplikace adherenci pacientů k léčbě alergické rýmy. Celkem se k používání aplikace registrovalo 12 143 uživatelů, z nichž 1 887 vyplnilo dotazník minimálně 7×. Do studie bylo zahrnuto 1 195 pacientů. 136 (11,28 %) z nich bylo adherentních, l51 (4,23 %) bylo částečně adherentních a 832 (69 %) adherentních nebylo. Většina z probandů medikaci vůbec neužívala, 36,68 % léky sice užívalo, ale v jiných než doporučených časových intervalech. 176 (14,6 %) pacientů medikaci během sledování měnilo.

Adherence k léčbě alergické rýmy je obecně nízká, což potvrzují i výsledky této studie. Je z hlediska relativní účinnosti nutná kontinuální medikace, nebo podávání léků pouze při obtížích? To je otázka diskutovaná i samotnými odborníky. Zatím je většina z nich pro doporučení kontinuálního podávání léků. Tato studie z reálného života však ukazuje, že kontinuální podávání není u všech pacientů dodržováno.

První vlaštovka

Sledování a hodnocení pacientů s alergickou rýmou pomocí mobilní aplikace byla pro evropskou populaci provedena a publikována poprvé. Nabízí nový přístup monitorace adherence k léčbě v reálném životě nejen pro alergiky, ale i pro pacienty s jinými nemocemi.

(van)

Zdroj: Mentitto E., Costa E., Midao L. et. al. Adherence to treatment in allergic rhinitis using mobile technology. The MASK Study. Clin. Exp. Allergy, 2019; 49: 442–460. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30597673/.

Foto:Pixabay.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Neděle 26.09.2021

Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne