;

Novinky

Pokroky v léčbě astmatu specifickou alergenovou imunoterapií: praktický přehled

3. 8. 2021 | Aktuality

Autoři následující publikace předkládají recentní vědecky podložené odpovědi na nejčastěji diskutované otázky ohledně užití alergenové imunoterapie v léčbě astmatu.

Úvod

V roce 2019 uvedla Globální iniciativa pro astma (GINA) ve své zprávě, že při léčbě alergického astmatu bychom měli zvažovat alergenovou imunoterapii (AIT) jako další léčebnou možnost, jež má ale i svá rizika. Uvedená práce se zabývá správnou diagnostikou alergie, správnou indikací AIT, její účinností a možnostmi jejího měření, alergenovou imunoterapií u těžkého astmatu a u dětí a také preventivním efektem této léčby.

Biomarkery monitorující efekt AIT

Doposud nebyly validovány žádné biomarkery ukazující účinnost AIT. Za slibné kandidáty předpovídající účinnost AIT jsou považovány hladiny specifického IgE (sIgE) u pacientů s alergickou rýmou (AR). Hodnoty vyšší než 10 IU predikovaly úspěšnou AIT. Také poměr sIgE a celkového IgE je důležitý. Pokud je nižší než 16,2 %, bude AIT úspěšná (se specificitou 88,1 % a senzitivitou 97,2 %). Specifické IgG4 (sIgG4) při úspěšné AIT narůstá a při funkčních testech a spolu s IgE blokujícím faktorem zabraňuje interakci alergenu s imunitními buňkami. Jedná se však o výsledky pouze menších studií a pro jejich širší užití je nezbytné další ověření. Pro hodnocení účinnosti AIT jsou užívány také expoziční testy, které však vyžadují standardizaci a validaci.

Diagnostika alergie před zahájením AIT

U polysenzibilizovaných pacientů může být přínosná molekulární diagnostika. Odhalí jasnou senzibilizaci k jednotlivým klinicky relevantním alergenům, popřípadě také k minoritním alergenům.

Výše sIgE je přímo úměrná jednak expozici alergenům, jednak riziku astmatu.

Test aktivace bazofilů může být užitečný pro diagnostiku alergie i monitoraci léčby, zejména pokud jsou kožní testy a sIgE v nesouladu. Problémem je však standardizace těchto testů.

Indikace/kontraindikace AIT u astmatiků

AIT je indikována, pokud obtíže pacienta odpovídají prokázané alergenové senzibilizaci. U polysenzibilizovaných jedinců je možné použít několik alergenů ve směsi nebo je aplikovat odděleně. Použité množství jednotlivých alergenů ve směsi by však nemělo být nižší, než je prokazatelně účinné. Většinou se nedoporučuje používat více než 2 alergeny. Kvantifikace účinné dávky alergenu je nezbytná i pro monoterapii.

U částečně kontrolovaného astmatu je po zvážení přínosu a rizika doporučována jako přídatná léčba pouze sublingvální AIT (SLIT) alergenem na roztoče domácího prachu (HDM). Tato léčba může být po stejné rozvaze použita i u středně těžkého / těžkého astmatu, které je pod kontrolou.

Účinnost AIT u dospělých astmatiků

Subkutánní AIT (SCIT) i SLIT ve srovnání s placebem redukují příznaky astmatu a také potřebu antiastmatik. Pro přetrvání účinku i po ukončení AIT je podávání této léčby u astmatiků nutné minimálně 3 roky. Zlepšení je patrné již po roce podávání AIT.

Podání HDM-SLIT tablet je možné jako přídatná terapie i u astmatiků s alergickou rýmou (AR) a exacerbacemi.

AIT u těžkých astmatiků

U dětí s těžkým astmatem pod kontrolou je AIT méně účinná než u dospělých. Její zahájení je proto vždy nutno individuálně uvážit.

U pacientů s těžkým astmatem, které není pod kontrolou, AIT vhodná není. Tuto léčbu lze zahájit až po stabilizaci astmatu. K tomu může pomoci i biologická léčba, která také zvýší tolerabilitu AIT.

AIT a dětské astma

SCIT i SLIT zmírňují příznaky dětských astmatiků a snižují potřebu antiastmatik ve srovnání s placebem. SLIT je spojena s lepším bezpečnostním profilem, SCIT je účinnější.

Preventivní efekt AIT

U pacientů s alergickou rýmou může AIT zabránit rozvoji astmatu.

Závěr

Přestože AIT oslavila již 100. narozeniny a na toto téma bylo vydáno velké množství publikací, potřebujeme pro její širší a preciznější použití další rozsáhlé studie.

(van)

Zdroj: Tabar A. I., Delgado J., González-Mancebo E., Arroabarren E., Soto Retes L., Domínguez-Ortega J. Recent Advances in Allergen-Specific Immunotherapy as Treatment for Allergic Asthma: A Practical Overview. Int Arch Allergy Immunol 2021; 182: 496–514; doi: 10.1159/000513811. Dostupné na https://www.karger.com/Article/FullText/513811.

Foto: Pexels.com

Další novinky

Přečíst článek
XIX. Martinské dni imunológie – krátky pohľad do spätného zrkadla

11. 10. 2021

Hoci Martinské dni imunológie sú obvykle podujatím brezovej sezóny, situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobila, že sme sa v Martine už po druhý raz stretli v sezóne ambrózie a paliny, ktoré, našťastie, v tomto regióne nie sú dominantnými alergénmi.

Přečíst článek
Co zaznělo na alergologickém fóru v Berlíně?

11. 10. 2021

Mezinárodní alergologický kongres pořádaný společností Stallergenes Greer proběhl v září 2021 v Berlíně. I když na rozdíl od prezidenta Kennedyho „nésu Berlíňan“, ale Brňák, měl jsem příležitost zúčastnit se konference osobně a přinést několik zajímavostí, které zde zazněly.

Přečíst článek
Imunoterapeutické přístupy v léčbě alergie na arašídy

1. 10. 2021

Alergie na arašídy je celosvětově stále rostoucí problém. Ukazuje se, že ani časné zavedení arašídů do stravy není dostatečnou prevencí před jejím vznikem alergie. Počty alergiků narůstají a jejich problémy jsou nejen fyzické, ale i psychosociální.

Přečíst článek
Jak dlouho musí trvat alergenová imunoterapie u alergické rýmy pro navození dlouhodobého efektu?

22. 9. 2021

Najít odpověď na tuto otázku se pokusili britští vědci prostřednictvím přehledu literatury a analýzy randomizovaných kontrolovaných studií s alergenovou imunoterapií s délkou sledování nejméně 1 rok po ukončení AIT.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 28.10.2021

Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne