;

Novinky

Příznaky a diagnostika očních alergických onemocnění a jejich léčba pomocí SLIT a SCIT

4. 1. 2021 | Aktuality

Oční alergie jsou jedním z nejčastějších očních onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Působí negativně na kvalitu života pacientů a s přidruženými nemocemi, jako jsou alergická rýma, atopický ekzém, astma a potravinová alergie, jsou i celospolečenskou ekonomickou zátěží.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Úvod

Alergická onemocnění oka jsou imunitně zprostředkovaná zánětlivá onemocnění spojivky a víček. Celosvětově postihují 10–20 % populace. K mírnějším patří sezónní alergická konjunktivitida (SAC) a chronická – pereniální – celoroční alergická konjunktivitida (PAC). Vzácnější a závažnější, s možným trvalým poškozením zraku, jsou gigantopapilární konjunktivitida (GPC), atopická keratokonjunktivitida (AKC) a vernální keratokonjunktivitida (VKC).

Příznaky

Charakteristickým příznakem všech očních alergií je svědění. Bez svědění je jakákoli diagnóza oční alergie nepravděpodobná a je nutno pátrat po jiné příčině. Další příznaky u SAC a PAC jsou

slzení, zarudnutí, otok a sekrece a pocit cizího tělesa. Pálení a fotofobie jsou méně časté, jsou projevem doprovodného syndromu suchého oka. Otok očních víček zužuje oční štěrbinu a na palpebrální spojivce mohou být přítomné papily. Příčinou SAC a PAC je první typ přecitlivělosti – IgE mediovaný alergický zánět. Vyvolávající alergeny jsou zvířecí alergeny a aerosoly zevního prostředí – pyly, domácí prach nebo roztoči.

Další onemocnění

Atopická a vernální keratokonjunktivitida jsou vzácnější, ale závažnější onemocnění. Jejich podstatou je alergie I. a IV. typu. Vyvolávající alergeny jsou podobné jako u SAC a PAC, postižení je ale výraznější, zasažena je i rohovka, která může být trvale poškozena. K výše popsaným alergickým příznakům se přidává i bolest a porucha vidění.

Gigantopapilární konjunktivitida je způsobena užíváním kontaktních čoček. Je vyvolána mikrotraumaty při opakovaném nasazování čoček, roli může hrát i iritace monomerem uvolňovaným z materiálu čoček a také alergická reakce na bílkovinné usazeniny na kontaktních čočkách. Spojivka horního víčka je zbytnělá jako u VKC, nedochází však k poškození rohovky a ztrátě zraku.

Vyšetření

Vyšetření při podezření na oční alergické onemocnění je obdobné jako při jiných alergiích – anamnéza, lokální nález, pátrání po jiných alergických projevech, vyšetření specifického IgE a kožní testy. Pokud pacient uvádí bolest a poruchu vizu nebo je výrazný oční nález, je nezbytné vyšetření očním lékařem.

Terapie

Léčba začíná režimovými opatřeními. Vyhnout se dráždivým látkám a alergenům však není vždy možné. Medikamentózní léčba je celková – antihistaminiky – a lokální – vazokonstrikčními léky, antihistaminiky, stabilizátory žírných buněk, imunomodulátory, nesteroidními antirevmatiky. I u oční alergie profitují pacienti z alergenové imunoterapie (AIT). Je indikována u dětí i dospělých s alergickou rinokonjunktivitidou – SAC nebo PAC – s prokázanou IgE mediovanou alergií. Účinnost podkožní (SCIT) nebo sublingvální (SLIT) imunoterapie je při očních alergiích srovnatelná, vyšší bezpečnost je pak u SLIT. Volba formy alergenové imunoterapie je individuální, záleží na typu alergenu a dostupnosti adekvátní vakcíny, počtu senzibilizací u daného pacienta a také na jeho vlastní preferenci. Řídí se stejnými pravidly – indikacemi a kontraindikacemi – jako AIT podávaná k léčbě alergické rýmy nebo astmatu.

Zdroj:

Trivedi A., Katelaris C. Presentation, diagnosis, and the role of subcutaneous and sublingual immunotherapy in the management of ocular allergy. Clin Exp Optom. 2020 Sep 17; doi: 10.1111/cxo.13129. Epub ahead of print. PMID: 32944983.

Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32944983/.

Další novinky

Přečíst článek
Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

17. 11. 2021

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice anafylaktická reakce nehrozí častěji než při samotné AIT, ale průběh anafylaxe je závažnější a často nereaguje na léčbu. Kdy má být léčba AIT ukončena, pokud vůbec? Univerzální návod neexistuje.

Přečíst článek
XXXVIII. zjazd SČAKI: Medzi pandémiami – imunita ako kľúč na zvládnutie infekcie

9. 11. 2021

Podelenie sa o skúsenosti s pacientmi s bežnými aj raritnými diagnózami, poukázanie na nové možnosti liečby vo všetkých oblastiach a odhalenie ďalších „záhad“ infekcie COVID-19 nám prinieslo pozitívny odkaz do každodennej praxe. Prečítajte si, čo všetko na zjazde zaznelo.

Přečíst článek
Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. 11. 2021

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Přečíst článek
Stěr z nosu může pomoci diagnostikovat alergickou rýmu

5. 11. 2021

Mohou být odběry krve a prick testy coby metody k určení alergie v budoucnu nahrazeny jiným typem diagnostických postupů? Následující studie prokázala, že množství alergických protilátek dostatečné ke stanovení diagnózy lze účinně změřit i z nosního sekretu.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 02.12.2021

Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne