;

Novinky

Roční sledování obtíží pacientů tří evropských zemí s respiračními projevy alergie na roztoče

23. 9. 2020 | Aktuality

Závažnosti příznaků při alergii na roztoče se věnovalo pouze několik menších prací. Jednou z nich je australská studie, která během ročního sledování ukázala, že závažné nosní příznaky trvají u některých pacientů déle než půl roku.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Úvod

Alergeny roztočů jsou celosvětově nejčastější příčinou respiračních alergií – alergické rýmy a alergického astmatu. Postihují více než 500 milionů lidí. Intenzita příznaků je variabilní, závislá na počasí a kvalitě domácího prostředí. Pacienti se závažnějšími příznaky mají často kromě alergie na roztoče i další senzibilizace a alergie. Přibližně polovina z nich má také astma. Ve srovnání s pacienty alergickými na pyly trav jsou jejich obtíže závažnější, což je patrné i podle toho, že na rozdíl od alergiků na pyl trav častěji vyhledávají pomoc specialisty.

Design studie

Prezentovaná studie sledovala obtíže dospělých pacientů se středně těžkou nebo těžkou respirační alergií na roztoče, kteří nejsou léčeni alergenovou imunoterapií. Vstupními kritérii byly věk nad 18 let, střední až závažné příznaky alergie na roztoče a minimálně tři z následujících příznaků: ucpaný nos, rýma, svědění nosu, dechové obtíže, kašel, hvízdání, kýchání, tíže na hrudi, svědění očí a slzení, lékařem diagnostikovaná alergie na roztoče, pozitivní prick test nebo specifické IgE na roztoče, zhoršení alergických příznaků během září, října, listopadu nebo prosince, žádná předchozí nebo současná imunoterapie, užívání minimálně jednoho z medikamentů – antihistaminika nebo kortikoidů, nedostatečná kontrola příznaků při aktuální léčbě a střední nebo těžký dopad onemocnění na kvalitu života. Celkem bylo z 22 995 kandidátů hodnoceno 339 pacientů ze tří zemí – Francie, Itálie a Španělska. Pacienti vyplňovali vstupní dotazník a potom každých 14 dní telefonicky odpovídali na dotazník týkající se příznaků a kvality života. Závěrem opět vyplnili rozsáhlejší dotazník.

Výsledky

Pacienti trpěli alergií průměrně 13 let, užívali většinou více než jeden lék na alergii a pouze 4–11 % z nich mělo příznaky zcela pod kontrolou. Nejvíce negativně ovlivněny byly denní aktivity – především pracovní a studijní – a spánek, častá byla podrážděnost. Obtíže kulminovaly počátkem října a během jara, a to i u pacientů, kteří měli pouze alergii na roztoče a žádné další. Každodenní nepříjemné obtíže uvádělo 14–46 % pacientů.

Závěr

Během ročního sledování byl zjevný celkový trend ke zmírnění příznaků, patrně vlivem léčby, pouze u malého procenta sledovaných došlo ke zhoršení.

Zdroj: Demoly P., Matuci A., Rossi O. a Vidal C. The disease burden in patients with respiratory allergies induced by house dust mites: a year-long observational survey in three European countries. Clin Transl Allergy. 2020 Jul 1; 10: 27; doi: 10.1186/s13601-020-00331-0. eCollection 2020.PMID: 32626572. Dostupné na https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13601-020-00331-0.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Pátek 21.01.2022

AIT jako velká naděje pro lidi s alergií na kočku: jaké jsou možnosti?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne