;

Novinky

Účinnost a bezpečnost SLIT extraktem z pylu břízy u pacientů s alergickou rinokonjunktivitidou

13. 10. 2020 | Aktuality

Sublingvální imunoterapie je v Evropě často používanou léčebnou metodou u alergických pacientů. Jaká je účinnost a bezpečnost konkrétně 300IR SLIT při podávání u alergiků trpících rinokonjunktivitidou?

Úvod

Bříza je v severnějších částech Evropy jedním z nejběžnějších druhů stromů a patří zde také k hlavním pylovým alergenům. Její pylová sezóna probíhá obvykle od března do května (podle zeměpisné šířky) a trvá až osm týdnů. Senzitizace na břízové alergeny koreluje s výskytem stromu v dané oblasti, je zřídkavá v jižní Evropě a častá v Evropě severní. Zkřížená reaktivita s olší a lískou situaci ještě zhoršuje.

Guidelines doporučují přistoupit k alergenové imunoterapii, pokud nejsou účinné buď léčba symptomatická (antihistaminika), či režimová opatření (redukce kontaktu s pylovými alergeny), případně pokud farmakologická léčba není dobře tolerována. Dost možná je to právě pozitivní zkušenost, která vedla k tomu, že sublingvální imunoterapie se stala v Evropě velmi populární a využívanou metodou. Velkých dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií o jejím využití u alergie na břízu je poměrně málo – studie publikovaná v časopise Clinical and Transalational Allergy je jednou z nich.

Design studie

Studie byla designována tak, aby otestovala účinnost a bezpečnost sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT) – tzv. 300IR SLIT – u pacientů s alergickou rinokonjunktivitidou nejen v krátkém čase, ale během dvou pylových sezón. Informuje nás tedy i o tom, zda účinek imunoterapie přetrvává dlouhodobě. Studie proběhla v 56 centrech v 11 evropských zemích. Dospělí pacienti alergičtí na břízový pyl byli randomizováni k sublingvální aplikaci 300IR roztoku břízového extraktu nebo k aplikaci senzoricky odpovídajícího kontrolního roztoku. Tato experimentální léčba začínala 4 měsíce před očekávaným začátkem pylové sezóny a pokračovala i v jejím průběhu, a to během dvou pylových sezón po sobě. Účinnost byla hodnocena podle skórovacího systému AAdSS a bezpečnost standardním sledováním nežádoucích příhod během léčby.

Výsledky

Studii dokončilo téměř 500 pacientů a po druhé pylové sezóně jejich skóre v systému AAdSS ukázalo signifikantně mírnější symptomatiku v aktivně léčené větvi než u kontrolních pacientů, průměrný rozdíl nejmenších čtverců (LS) byl −2,04, 95% CI (−2,69, −1,40), p ˂ 0,0001, s relativní redukcí o 30,6 %. Výsledky byly konzistentní u pacientů s orálním alergickým syndromem a bez něj (−33,6 %, resp. −28,4 %). Významná redukce symptomatiky ale nastala už v první sezóně.

Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody zahrnovaly orální pruritus, podráždění hrdla a otok úst. Ani v jednom případě nebyla hlášena anafylaxe.

Závěr

Studie ukázala, že předsezónní a sezónní podávání SLIT (300IR extrakt břízového pylu) u pacientů s alergickou rinokonjunktivitidou bylo účinné a účinek přetrval do druhé pylové sezóny. Pacienti terapii dobře tolerovali a účinek se projevoval bez ohledu na přítomnost orálního alergického syndromu.

Nejsou to tedy už jen dobré zkušenosti, co podporuje využití sublingvální imunoterapie v klinické léčbě alergie na březový pyl, ale také objektivní výsledky randomizované klinické studie.

(pez)

Zdroj: Worm M., Rak S., de Blay F. et al. Sustained efficacy and safety of a 300IR daily dose of a sublingual solution of birch pollen allergen extract in adults with allergic rhinoconjunctivitis: results of a double-blind, placebo-controlled study. Clin Transl Allergy 4, 7 (2014). Dostupné na https://doi.org/10.1186/2045-7022-4-7.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Pátek 21.01.2022

AIT jako velká naděje pro lidi s alergií na kočku: jaké jsou možnosti?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne