;

Novinky

Účinnost sublingvální imunoterapie v léčbě alergické rýmy u dětí ve věku 3–18 let: metaanalýza 10 studií

27. 1. 2021 | Aktuality

Autoři práce provedli metaanalýzu studií účinnosti sublingvální imunoterapie v léčbě alergické rýmy u dětí. Z odborných databází EMBASE, MEDLINE, LILACS a CINHAL byly vyhledány a do metaanalýzy zařazeny práce publikované v letech 1966–2006.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Úvod

Alergenová imunoterapie, medikamentózní léčba a vyhýbání se alergenům jsou základními pilíři léčby alergií u dospělých i dětí. Specifická alergenová imunoterapie je užívána již více než 100 let. Prvním způsobem bylo podávání alergenů podkožní formou (SCIT), v roce ­­­1986 byla zejména díky excelentnímu bezpečnostnímu profilu uvedena do praxe i léčba sublingvální (SLIT). V roce 2006 byla tato léčba Světovou zdravotnickou organizací uznána ve stejných indikacích jako rovnocenná s léčbou subkutánní.

Metaanalýza

Do dalšího zkoumání byly vybrány randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie zabývající se léčbou alergické rýmy u dětí ve věku 3–18 let hodnotící skóre příznaků a potřebu užívání léků. Kritéria výběru splnilo 10 studií, publikovaných v letech 1990–2004. Zúčastnilo se jich 577 pacientů a ke konečnému hodnocení dospělo 484 z nich (245 SLIT a 239 placebo).

Výsledky

I přes značnou rozmanitost skórovacích systémů užitých v jednotlivých studiích byl výsledek jednoznačný. V aktivní skupině došlo ve srovnání s pacienty placebové skupiny po léčbě k významnému snížení výskytu příznaků a také snížení potřeby antialergické medikace. Podrobnější analýza ukázala, že účinnost je prokazatelná při trvání léčby déle než 18 měsíců a pro pylové alergeny. Kratší léčba nebo léčba roztočovými alergeny účinná nebyla. U roztočových alergenů je patrně nutná vyšší kumulativní dávka alergenu než ta, která byla dosud používána. Ve studii Niu et al. užili kumulativní dávku 1,7 mg Der P a 3,0 mg Der F podanou během 24 týdnů. Účinek byl prokazatelný a bezpečnost vynikající. Optimální dávka alergenu pro SLIT je stále předmětem výzkumů.

Účinnost SLIT byla také prokazatelná pouze u pacientů s monosenzibilizací, a nikoliv u polysenzibilizovaných.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky mělo 132 pacientů z aktivní skupiny a 28 pacientů z placebové skupiny. Nejčastěji byly lokální – orální, nazální, okulární a gastrointestinální. Závažné nebo smrtelné negativní účinky nebyly zaznamenány.

Závěr

SLIT prováděná pomocí standardizovaných alergenů je účinná a bezpečná při léčbě alergické rýmy u dětí.

Zdroj: Efficacy of sublingual immunotherapy in the treatment of allergic rhinitis in pediatric patients 3 to 18 years of age: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled, double-blind trials. Penagos M., MD, Compalati E., Tarantini F., Baena-Cagnani R., Huerta J., Passalacqua G., Canonica W. G. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006; 97: 141–148. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16937742/.

Další novinky

Přečíst článek
Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

17. 11. 2021

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice anafylaktická reakce nehrozí častěji než při samotné AIT, ale průběh anafylaxe je závažnější a často nereaguje na léčbu. Kdy má být léčba AIT ukončena, pokud vůbec? Univerzální návod neexistuje.

Přečíst článek
XXXVIII. zjazd SČAKI: Medzi pandémiami – imunita ako kľúč na zvládnutie infekcie

9. 11. 2021

Podelenie sa o skúsenosti s pacientmi s bežnými aj raritnými diagnózami, poukázanie na nové možnosti liečby vo všetkých oblastiach a odhalenie ďalších „záhad“ infekcie COVID-19 nám prinieslo pozitívny odkaz do každodennej praxe. Prečítajte si, čo všetko na zjazde zaznelo.

Přečíst článek
Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. 11. 2021

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Přečíst článek
Stěr z nosu může pomoci diagnostikovat alergickou rýmu

5. 11. 2021

Mohou být odběry krve a prick testy coby metody k určení alergie v budoucnu nahrazeny jiným typem diagnostických postupů? Následující studie prokázala, že množství alergických protilátek dostatečné ke stanovení diagnózy lze účinně změřit i z nosního sekretu.

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 02.12.2021

Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne