O projektu

Webové stránky AITERAPIE.cz představují odborný informační a edukační portál pro lékaře — alergology. Odborníci zde najdou aktuální odborný obsah, zejména:

  • články — české i zahraniční odborné texty a studie,
  • edukační kvízy — vzdělávání odlehčenou formou,
  • videa – reportáže a interaktivní záběry věnované tématu alergenové imunoterapie.
  • Kazuistiky — případy z praxe,
  • užitečné nástroje — online přístup k doporučeným postupům, medicínským zkratkám nebo seznamu laboratorních hodnot pro usnadnění každodenní medicínské praxe.

Vstup na stránky je zcela zdarma.

Máte zájem u nás publikovat? Chtěl/a byste s kolegy sdílet vlastní zkušenosti? Kontaktujte nás na info@aiterapie.cz.