Autoři

MUDr. Anna Bobčáková

MUDr. Anna Bobčáková

Působí na Klinice pneumologie a ftizeologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině v ambulanci klinické imunologie a alergologie. V rámci alergenové imunoterapie se věnuje zejména molekulární alergologii.

Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Je jedním z předních slovenských alergologů a imunologů na poli vědy i klinické praxe. Působí na oddělení klinické imunologie a alergologie Onkologického ústavu sv. Alžběty v Bratislavě a na Slovenské zdravotnické univerzitě tamtéž. Je autorem nespočtu odborných publikací, členem řady odborných společností a v neposlední řadě působí jako vysokoškolský pedagog.

MUDr. Martin Jelínek

MUDr. Martin Jelínek

Působí v alergologické a imunologické ambulanci HORNMED v Brně jako alergolog. Je velkým příznivcem telemedicíny a mimo jiné pro vás připravuje recenze na technologické vychytávky v oblasti alergologie.

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Je předním slovenským odborníkem na alergenovou imunoterapii. Působí v Univerzitní nemocnici v Martině a na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zastává post prezidenta Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie SLS.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

MUDr. Kateřina Absolonová

MUDr. Kateřina Absolonová

Vystudovala medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1990 nastoupila do Krajské nemocnice v Liberci jako dětská lékařka. Později k atestaci z pediatrie připojila atestaci z alergologie a klinické imunologie, tomuto oboru se věnuje dodnes. Na svém kontě má bohatou přednáškovou činnost; v roce 2012 organizovala sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Liberci. Je členkou v několika odborných společnostech: České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, České společnosit dětské pneumologie ČLS JEP a mezinárodní The European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Od roku 2012 působí jako lékařka v soukromé ordinaci Alergologie a klinická imunologie v Liberci, kterou vede se svým otcem.

MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D.

MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D.

Po promoci na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1997 začala pracovat jako neonatoložka a pediatrička neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je atestována v oboru pediatrie a alergologie a klinické imunologie. V roce 2008 úspěšně ukončila postgraduální studium, od roku 2015 je držitelkou mezinárodní zkoušky z alergologie a klinické imunologie Evropské akademie alergologie a klinické imunologie – Certificate of Excellence (EAACI, Barcelona 2015). V letech 2008–2013 zastávala pozice medicínské poradkyně a medicínsko-vědecké spojky pro několik farmaceutických společností. V letech 2014–2020 pracovala jako lékařka Centra alergologie a klinické imunologie v Nemocnici Na Homolce v Praze. V témže roce přestoupila jako alergoložka a imunoložka do ambulance Anacarde, kde působí dosud. Publikovala řadu článků v odborných periodikách. Je členkou následujících profesních organizací: České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti alergologie a klinické imunologie a EAACI – Evropské akademie alergologie a klinické imunologie.

MUDr. Daniela Potyszová

MUDr. Daniela Potyszová

Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, atestovaná je v oboru alergologie a klinické imunologie. Po promoci v roce 2015 nastoupila jako dětská lékařka se zaměřením na dětskou gastroenterologii do Fakultní nemocnice Olomouc. Aktuálně působí jako lékařka v ambulanci alergologie a klinické imunologie Alergomed, s. r. o. V roce 2021 složila mezinárodní zkoušku z alergologie a klinické imunologie Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (Certificate of Excellence, EAACI Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology). V letech 2015–2017 vyučovala obor pediatrie na Lékařské fakultě univerzity Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti na domácích kongresech. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie a mezinárodních společností EAACI (European Academy of Allergy & Clinical Immunology), ACAAI (American College of Allergy, Asthma & Immunology) a WAO (World Allergy Organization). Působí v pracovních skupinách Potravinové alergie a Alergie na hmyzí jed.

MUDr. Tereza Kopecká

MUDr. Tereza Kopecká

Lékařka a historička medicíny. Ve svém volném čase se věnuje literární tvorbě. Je autorkou knihy Ztracená generace lékařů (Nakladatelství Karolinum, 2022) vědeckohistorické publikace o Studentech a absolventech medicíny na Univerzitě Karlově v první polovině 20. století.

MUDr. Daniel Lučaník

MUDr. Daniel Lučaník pracuje jako lékař v ambulanci klinické alergologie a imunologie při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Žilině.

MUDr. Monika Kolejáková

Autorka vede Imunoalergologickou ambulanci v Nových Zámkoch.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky