Autoři

MUDr. Anna Bobčáková

MUDr. Anna Bobčáková

Působí na Klinice pneumologie a ftizeologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině v ambulanci klinické imunologie a alergologie. V rámci alergenové imunoterapie se věnuje zejména molekulární alergologii.

Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Je jedním z předních slovenských alergologů a imunologů na poli vědy i klinické praxe. Působí na oddělení klinické imunologie a alergologie Onkologického ústavu sv. Alžběty v Bratislavě a na Slovenské zdravotnické univerzitě tamtéž. Je autorem nespočtu odborných publikací, členem řady odborných společností a v neposlední řadě působí jako vysokoškolský pedagog.

MUDr. Martin Jelínek

MUDr. Martin Jelínek

Působí v alergologické a imunologické ambulanci HORNMED v Brně jako alergolog. Je velkým příznivcem telemedicíny a mimo jiné pro vás připravuje recenze na technologické vychytávky v oblasti alergologie.

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Je předním slovenským odborníkem na alergenovou imunoterapii. Působí v Univerzitní nemocnici v Martině a na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zastává post prezidenta Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie SLS.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky