Souhlasím, aby společnost

TME solutions, s.r.o., IČ: 0141334, se sídlem sídlem Vrchlického 824, 411 17 Libochovice, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 32641 (dále jen „Společnost“),

pro účely zasílání informačních a nabídkových e-mailů zveřejněných na webu  www.aiterapie.cz, který Společnost provozuje, využívala mé:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,

a to po dobu nejdéle 4 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na osobniudaje@tmesolutions.cz.

Beru na vědomí, že Společnost může mé údaje zpracovávat manuálně i prostřednictvím digitálních technologií a že mé údaje (především specializace) mohou být užity k profilování, tedy procesu výběru, jehož cílem je zasílání takových informačních a obchodních sdělení, které budou pro mou osobu co nejrelevantnější.

Potvrzuji, že jsem si vědom svých práv související se zpracováním svých údajů na základě tohoto souhlasu, zejména:

  • s právem kdykoliv tento souhlas se zpracováním odvolat;
  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  • s právem na omezení zpracování svých údajů;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; a
  • s právem podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Konečně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu obráti na pověřenou osobu Společnosti na adrese: osobniudaje@tmesolutions.cz.