Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

25. února 2022 | Kvízy

Pylová alergie je významný problém, zejména v rozvinutých zemích, a její incidence narůstá. Etiologicky patří mezi hlavní hráče pyly stromů, zejména bříza. Alergenová imunoterapie (AIT) je u pylových alergií často předepisována, současně dostupné formy AIT jsou však často provázeny špatnou adherencí a někdy zhoršenou tolerancí. Zkoumají se proto alternativní cesty podání AIT.

Úspěšnost: 65.22%

0

Zdroj: Su Y., Romeu-Bonilla E., Heiland T. Next generation immunotherapy for tree pollen allergies. Human Vaccin Immunother 2017 Sep; 13 (10): 2402–2415. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5647991/.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky