XIX. Martinské dni imunológie – krátky pohľad do spätného zrkadla

Hoci Martinské dni imunológie sú obvykle podujatím brezovej sezóny, situácia v súvislosti...