Kritéria užívaná zdravotníky při indikaci alergenové imunoterapie v praxi – metodologie

20. června 2023 | Novinky

Ciammi D., del Rio P. R., Rico P. et al.

World Allergy Organisation Journal (2023) 16: 100749

Alergenová imunoterapie (AIT) je dnes jedinou etiologickou léčbou respiračních alergických nemocnění, jako jsou alergická rýma, konjunktivitida a alergické astma. V poslední době roste zájem o údaje z reálné praxe. Většina publikovaných prací se však soustředí na studie o krátkodobém a dohodovém účinku a bezpečnosti AIT. Informace o tom, co v reálné praxi vede lékaře k preskripci AIT a pacienty k jejímu přijetí a dodržování, zatím nemáme. Jako první je může poskytnout globální průzkum CHOICE (Criteria Used by Health Professionals on the Selection of Allergen Immunotherapy in Real Clinical Practice) – mezinárodní akademický elektronický průzkum.

V článku je představena metodologie globálního průzkumu CHOICE – akademické prospektivní multicentrické observační průřezové studie založené na informacích získaných elektronicky z 31 zemí, které reprezentují 9 odlišných socioekonomických a demografických regionů. Předpokládá se účast 270 lékařů a každý z nich poskytne informace o 18–20 pacientech. Účastnické země jsou Francie, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Čína, Japonsko, Latinská Amerika, Itálie, Německo, Rusko, Střední východ, Austrálie, Kanada a USA.

Lékařům budou elektronicky zaslány 2 elektronické dotazníky. Jeden se týká lékařova rozhodnutí o indikaci AIT, druhý má charakterizovat pacienta, kterému je AIT určena. Oba vyplní lékař. Účastníkem studie může být alergolog, který má zkušenosti s AIT. Národními koordinátory budou alergologové z jednotlivých zemí, kteří budou koordinovat lokální logistiku studie. Budou zodpovědní i za dodržení lokálních etických aspektů. Manažeři databáze budou mít na starost technickou podporu při sběru a hodnocení dat. Výkonný tým bude zodpovědný za design projektu včetně elektronických dotazníků, identifikaci a kontaktování „key opinion leaderů“ pro AIT v jednotlivých zemích, podporu logistiky a sběr a hodnocení získaných informací.

Pacienti, kterých se studie může týkat, budou alergici s respiračními alergiemi všech věkových kategorií, u nichž je zahájena AIT, ať už subkutánní, nebo sublinguální, kapková, či tabletová. Studie se nesoustředí na hodnocení jednotlivých produktů AIT, a nesbírá tak údaje o užití konkrétního výrobku.

Globální průzkum CHOICE poskytne informace o tom, které faktory ovlivňují preskripci AIT a její akceptování pacienty. Výsledky by měly být zpracovávány během roku 2024 a následně publikovány.

Foto: www.pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky