Význam suplementace vitaminu D u pacientů léčených alergenovou imunoterapií

24. října 2023 | Novinky

Vitamin D je díky svým imunomodulačním účinkům využíván vedle léčby křivice také v léčbě řady imunitně podmíněných onemocnění. V rámci imunitního systému zastává funkci cytokinu a účinkuje jako transkripční a růstový faktor. Indukuje sekreci inhibičních cytokinů IL-10 a TGF-β, čímž podporuje diferenciaci Treg lymfocytů. Ty mají stěžejní roli v rozvoji autoimunitních a alergických reakcí.

Bylo prokázáno, že podání vitaminu D pacientům léčeným AIT mělo na výslednou účinnost léčby příznivý efekt. Např. u dětí trpících alergickou rinitidou měla suplementace vitaminem D v porovnání s pacienty, kteří byli léčeni pouze AIT, vliv na zlepšení nosních symptomů. Příznivé účinky kombinace AIT a podání vitaminu D byly pozorovány také u dětí trpících alergickým astmatem.

Ačkoliv byl příznivý efekt kombinace vitaminu D a AIT potvrzen, vliv samotného vitaminu D v léčbě alergií nebo v prevenci jejich rozvoje nebyl jednoznačně prokázán. Většina studií tuto hypotézu naopak vyvrací. Z řady vypracovaných metaanalýz vyplývá, že hladiny vitaminu D nesouvisí s výskytem akutní alergické rinitidy ani s jejím rozvojem a že suplementace vitaminu D snižuje závažnost projevů atopické dermatitidy a alergické rinitidy pouze u dětí se sérovou koncentrací vitaminu D nižší než 10 ng/ml.

Monitorování sérových hladin vitaminu D u alergických pacientů s indikací pro AIT by tedy mělo být součástí rutinní kontroly. Obzvláště v případech deficitu či insuficience vitaminu D může jeho suplementace při imunitní terapii významně zvýšit celkový efekt léčby.

(kšt)

Zdroj: Mario Di Gioacchino, Claudia Petrarca, Loredana Della Valle, Rocco Mangifesta & Francesca Santilli (2023) Is there a rationale for supplementing with vitamin D patients under treatment with allergen immunotherapy? Annals of Medicine, 55: 1, DOI: 10.1080/07853890.2023.2230864

Foto: Pixabay.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky