Klinické výsledky alergenové imunoterapie u seniorů

Alergenová imunoterapie (AIT) může být zahájena u pacientů různého věku. Minimální dosažený...