Dvě kazuistiky: Alergie na konopí – e-poster z EAACI 2020

9. července 2020 | Kazuistiky

Poster prezentuje dvě mladé ženy alergické na Cannabis sativa (konopí seté).

Ráda bych se s Vámi podělila o e-poster z Univerzitní nemocnice v Basileji, na který jsem přišla náhodou při procházení letošního online kongresu EAACI. Poster prezentuje dvě mladé ženy alergické na Cannabis sativa (konopí seté).

Úvod

Senzibilizace může být cestou inhalační, ingescí nebo kožní. Hlavním alergenem je Can s 3, nespecifický lipid transfer protein (LTP).

Kazuistiky

21letá pacientka, která pravidelně kouří cannabis, měla rekurentní kopřivku a rinokonjunktivitidu při kontaktu s konopím. Tato pacientka měla pozitivní skin prick test s květy cannabisu a negativní specifické IgE včetně specifického IgE na Cannabis sativa.

25letá pacientka – atopička – trpěla křečemi v břiše, dušností, kopřivkou a točením hlavy po vypití mandlového koktejlu suplementovaného práškem cannabisu. I tato pacientka měla pozitivní skin prick test na prášek cannabisu a současně na pyly břízy. V souladu se svou diagnózou atopie měla tato pacientka zvýšené celkové IgE spolu se senzibilizací k Bet v 1 a Pru p 3, ale opět bez pozitivity na cannabis.  

Autoři dále uvažují o dalších možných testech (test aktivace bazofilů) a o tom, zda v případě druhé kazuistiky šlo o primární alergii na cannabis, nebo o zkříženou LTP-mediovanou reaktivitu.

Závěr

Konopí seté (Cannabis sativa) je známé především pro své psychoaktivní účinky. Prezentované kazuistiky ukazují konopí i jako potenciální alergen, který může senzibilizovat inhalačně, ale také ingescí a kožním kontaktem. Klinicky se tato alergie může projevit rinokonjunktivitidou, kopřivkou i anafylaxí.

Zdroj:

Manjaly-Thomas Z. R., Trachsel T., Jamiolkowski D. et al. Allergy to cannabis-two illustrative cases of an old drug with new relevance, Division of Allergy, Departement of Dermatology, Universitats Spital Basel, Schwitzerland. Allergy diagnosis and systems medicine. E-poster EAACI 2020.

Foto: Pixabay.com

Autorem článku je:
MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D.

Po promoci na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1997 začala pracovat jako neonatoložka a pediatrička neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je atestována v oboru pediatrie a alergologie a klinické imunologie. V roce 2008 úspěšně ukončila postgraduální studium, od roku 2015 je držitelkou mezinárodní zkoušky z alergologie a klinické imunologie Evropské akademie alergologie a klinické imunologie – Certificate of Excellence (EAACI, Barcelona 2015). V letech 2008–2013 zastávala pozice medicínské poradkyně a medicínsko-vědecké spojky pro několik farmaceutických společností. V letech 2014–2020 pracovala jako lékařka Centra alergologie a klinické imunologie v Nemocnici Na Homolce v Praze. V témže roce přestoupila jako alergoložka a imunoložka do ambulance Anacarde, kde působí dosud. Publikovala řadu článků v odborných periodikách. Je členkou následujících profesních organizací: České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti alergologie a klinické imunologie a EAACI – Evropské akademie alergologie a klinické imunologie.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky