Perorálna alergénová imunoterapia: výrazné zlepšenie prejavov alergie už v prvom roku liečby

25. července 2023 | Kazuistiky

V kazuistike je opísaný prípad pacienta s alergiou na pele tráv, obilnín a ambrózie, u ktorého mala alergénová imunoterapia výborné výsledky už po prvom roku liečby a po troch rokoch priniesla vymiznutie všetkých alergických prejavov v peľovej sezóne.

Autor: MUDr. Miriama Havranová

Osobná anamnéza
Štyridsaťročný obézny muž sa lieči na arteriálnu hypertenziu, hyperlipoproteinémiu a hyperurikémiu. Má aj steatózu pečene. Užíva bisoprolol, atorvastatín a alopurinol. V roku 2020 prekonal ľavostrannú bronchopneumóniu. Ide o nefajčiara a abstinenta. Pacient má stredoškolské vzdelanie a pracuje ako murár na týždenných zmenách. Je ženatý, má dve deti a býva v rodinnom dome bez domácich zvierat.

Alergiologická anamnéza
Tento pacient s alergickou rinokonjunktivitídou a astmou má preukázanú alergiu na pele tráv, obilnín a ambrózie. Liekovú a potravinovú alergiu neudáva. V rodinnej anamnéze sa vyskytuje alergia na pele tráv u pacientovej matky.

Objektívne vyšetrenie
Alergia na pele tráv, obilnín a ambrózie bola u pacienta diagnostikovaná v máji 2018. Okrem pozitívnych kožných testov bola pri vyšetrení krvi zistená eozinofília, inak bol krvný obraz v norme. Normálny nález ukázalo aj vyšetrenie nešpecifickej imunity, zvýšené však boli celkové IgE s pozitivitou komponentov Phl p 1 a Phl p 5. Spirometrické vyšetrenie ukázalo znížený Tiffeneau-Pinelli index. Bronchodilatačný test bol negatívny. Vysoko pozitívna hodnota FeNO (115 ppb) svedčila pre eozinofilný zápal dýchacích ciest. Pri počúvaní boli počuteľné piskoty pri výdychu a výdych bol predĺžený. Brucho bolo priehmatné, nebolestivé a na dolných končatinách bez opuchov boli zrejmé varixy. Na röntgene hrudníka neboli viditeľné ložiskové zmeny.

Liečba a jej hodnotenie
Pacient s prejavmi alergickej rinokonjunktivitídy v peľovej sezóne (máj, jún) zápasil už od roku 2015. V roku 2018 sa k ťažkostiam pridalo pískanie pri dýchaní a suchý kašeľ v nočných hodinách. Na zmiernenie prejavov užíval antihistaminiká (desloratadín) a nazálne kortikosteroidy. Pri prvom vyšetrení na alergiológii (v máji 2018) mu bol k doterajšej terapii pridaný inhalačný kortikosteroid (budenozid). V peľovej sezóne užíval trikrát denne beta-2 agonistov s krátkodobým účinkom (SABA). V januári 2019 bola začatá perorálna alergénová imunoterapia prípravkom Oralair a už v peľovej sezóne v roku 2019 bol pacient bez prejavov sezónnej astmy. Obdobie alergickej rinitídy bolo výrazne kratšie ako v minulosti a antihistaminiká užíval iba tri týždne namiesto predchádzajúcich troch mesiacov. Rovnakú alergénovú imunoterapiu pacient absolvoval v nasledujúcich troch rokoch a v roku 2021 bol počas peľovej sezóny úplne bez alergickej rinitídy a nemusel užívať žiadne antihistaminiká. S perorálnou formou alergénovej imunoterapie je pacient spokojný a vyhovuje mu predovšetkým s ohľadom na zmenový režim v zamestnaní.

Záver
Alergénová imunoterapia je u pacienta s alergickou rinitídou a sezónnou astmou hodnotená ako veľmi účinná, bezpečná a dobre tolerovaná. Počas troch rokov liečby neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Efekt terapie bol zrejmý už v prvom roku liečby a pacientovi sa výrazne zvýšila kvalita života. V súčasnosti je muž bez prejavov sezónnej astmy, bez nutnosti inhalačnej terapie alebo užívania antihistaminík. Perorálnu formu terapie považuje pacient za pohodlnú a prípravok Oralair užíva podľa odporúčaní lekára.

Foto: www.freepik.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky