Úspešná terapia alergickej rinokonjunktivitídy a sezónnych exacerbácií astmy pomocou alergénovej imunoterapie

10. srpna 2023 | Kazuistiky

Kazuistika dokladá, že správne načasovaná alergénová imunoterapia vedie k výraznému zlepšeniu kvality života u pacientky s peľovou alergiou, u ktorej dochádzalo k sezónnym exacerbáciám astmy.

Autor: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Osobná anamnéza

Pacientkou je 34-ročná žena, ktorá má v anamnéze množstvo alergických ochorení. S inými chronickými chorobami sa nelieči. Pracuje ako asistentka riaditeľa a v súčasnosti je na materskej dovolenke. Má dve deti, býva v rodinnom dome bez domácich zvierat. Vo farmakologickej anamnéze má inhalačnú fixnú kombináciu salmeterol xinafoát/flutikazónpropionát, inhalačný salbutamol, nosový sprej s flutikazónom a bilastín p. o. Akýkoľvek abúzus neguje.

Alergiologická anamnéza

Žena je v starostlivosti alergiológa od roku 2011 a najskôr bola liečená pre inhalačnú alergiu na roztoče a srsť zvierat. Terapia zahŕňala antihistaminiká a topické nazálne kortikosteroidy a očné kvapky. Po úprave domáceho prostredia (po novom bez zvierat) bol jej stav stabilizovaný. V roku 2016 sa pacientke pri prvom tehotenstve zhoršilo dýchanie, často užívala beta-2 agonistov s krátkodobým účinkom (SABA) a spirometria preukázala stredne ťažkú astmu. Do medikácie boli pridané inhalačné kortikosteroidy a beta-2 agonisty s dlhodobým účinkom (LABA). Pri tejto terapii bol stav pacientky stabilizovaný a liečba pokračovala aj po pôrode. Terapiu nebolo možné prerušiť pre dušnosť a zhoršenú toleranciu fyzickej námahy. V lete 2018 došlo k exacerbácii astmy počas letných mesiacov. Kožné testy preukázali okrem skôr zistených alergií aj alergiu na peľ tráv, na ktorú bolo odporúčané užívanie antihistaminík. V peľovej sezóne tráv sa začali objavovať exacerbácie astmy s potrebou podávania p. o. kortikosteroidov. Rodinná alergiologická anamnéza je negatívna.

Objektívne vyšetrenie

Pacientka bola v máji 2020 vyšetrená pre exacerbáciu astmy. Spirometria preukázala obštrukčnú ventilačnú poruchu ťažkého stupňa a pri vyšetrení FeNO bola nameraná hodnota 122 ppb. Pacientka bola pri hovore dýchavičná, mala začervenané spojivky a zadná stena hltanu bola zahlienená. Tonzily boli primeranej veľkosti, bez hnisu a lymfatické uzliny nezväčšené. Auskultačne bolo zistené dýchanie s difúznymi piskotmi, predĺžený výdych a bazálne chrôpky. Pacientke bola nameraná tachykardia (100/min.). Odporúčaná terapia zahŕňala zmenu antihistaminika, pridanie antileukotriénu a krátkodobo tiež kortikosteroidy p. o.

Ďalšie vyšetrenie prebehlo v októbri 2020 po stabilizácii stavu. Výsledok spirometrie bol v norme, FeNO 12 ppb. Vyšetrenie krvi ukázalo eozinofíliu a eleváciu IgE. CRP bol negatívny.

Pacientke bola s ohľadom na anamnézu, v ktorej figurujú opakované sezónne exacerbácie astmy a výrazné sezónne alergické prejavy, indikovaná alergénová imunoterapia prípravkom Oralair.

Liečba a jej hodnotenie

Imunoterapia prípravkom Oralair prebiehala od januára 2021 do júla 2021. Pacientka túto liečbu znášala dobre, bez komplikácií a kontrolná spirometria po šiestich mesiacoch terapie bola v norme. Klinický stav bol hodnotený ako dobrý a liečba naďalej zahŕňala inhalačné kortikosteroidy a LABA, vysadený bol antileukotrién. Pacientka užívala antihistaminiká len príležitostne podľa potreby. Po dohode s alergiológom bolo naplánované pokračovanie v alergénovej imunoterapii, pretože už po prvom roku užívania bol zrejmý efekt liečby a pacientka bola s perorálnou liekovou formou spokojná.

Záver

Alergénová imunoterapia sa u pacientky s opakovanými exacerbáciami stredne ťažkej astmy v alergickej sezóne a alergickou rinokonjunktivitídou osvedčila veľmi dobre a už počas prvej sezóny AIT u nej nedošlo k žiadnej exacerbácii astmy. Pacientka sa vďaka stabilizácii stavu môže plnohodnotne a bez zásadných obmedzení starať o svoje malé deti. Perorálna forma AIT jej umožňuje minimalizovať počet návštev lekára. Compliance je u pacientky na veľmi dobrej úrovni a prispieva k ochote pokračovať v začatej alergénovej imunoterapii. Celkové hodnotenie liečby prípravkom Oralair je veľmi pozitívne, nedošlo pri nej k žiadnym komplikáciám a lekár aj pacientka sú s výsledkom spokojní.

Foto: www.freepik.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky