Prínosy alergénovej imunoterapie: útlm prejavov alergickej rinokonjunktivitídy už po prvej sezóne a vysadenie antihistaminík po dvoch rokoch

20. června 2023 | Kazuistiky

Kazuistika približuje priebeh a efekt liečby alergickej rinokonjunktivitídy u dievčaťa školského veku, ktoré krátko po prepuknutí prejavov ochorenia začalo alergénovú imunoterapiu prípravkom Staloral.

Autor: MUDr. Lucia Šutajová

Osobná anamnéza

Pacientkou je sedemročné dievča, ktorého perinatálne obdobie prebiehalo bez komplikácií. Dojčené bolo 18 mesiacov, prechod na bežnú stravu u neho prebehol hladko. Očkované je podľa očkovacieho kalendára bez nežiaducich reakcií po aplikácii vakcín. Chorobnosť je hodnotená ako bežná, neprekonalo otitídu, sinusitídu ani bronchopneumóniu. Hmotnosť zodpovedá veku. Žije s rodičmi – nefajčiarmi a bratom v suchom rodinnom dome bez plesní. Majú mačku, ktorá žije vonku pri dome. Dievča používa antialergickú prikrývku aj vankúš. Chodí na základnú školu a vo voľnom čase sa venuje gymnastike.

Alergiologická anamnéza

Od šiestich mesiacov veku boli u dievčaťa pozorované generalizované prejavy atopického ekzému. Bezalergénová diéta nemala efekt. V súčasnosti pretrváva iba suchá pokožka na lícach, v gluteálnej oblasti a na vnútornej strane stehien. V rodinnej anamnéze sa vyskytuje niekoľko alergických ochorení – brat je alergický na peľ tráv, matka mala v minulosti alergickú reakciu pri kontakte s koňom a ako alergik je vedený aj jej otec.

Na jar 2019 sa u pacientky začali počas peľovej sezóny objavovať výrazné prejavy alergickej rinokonjunktivitídy po kontakte s koňom a psom. Mala dráždivý kašeľ, ktorý pretrvával aj do nočných hodín, po námahe sa jej horšie dýchalo. Pneumológ predpísal liečbu prípravkami so salmeterol/flutikazónpropionátom a desloratadínom. Odozva na túto terapiu bola dobrá. Rodičia majú záujem o určenie konkrétneho alergénu, aby dievča mohlo absolvovať cielenú liečbu.

Objektívne vyšetrenie

Pri alergiologickom vyšetrení bola pacientka afebrilná, orientovaná, s primeranou výživou a stavom svalstva. Kožný turgor bol v norme. Orientačné neurologické vyšetrenie bolo bez nálezu. Pokožka bola bez patologických eflorescencií, anikterická a necyanotická. Sliznice dutiny ústnej boli vlhké a bez povlaku, tonzily nezväčšené a hrdlo pokojné. Spojivky ružové. Lymfatické uzliny a štítna žľaza boli nezväčšené. Dýchanie bolo čisté, vezikulárne a akcie srdca pravidelné. Ostatný fyzikálny nález bol v norme.  

Pri laboratórnom vyšetrení nebol zistený patologický nález v krvnom obraze a diferenciálnom rozpočte, humorálna a bunková imunita bola bez odchýlok. Celkové IgE boli zvýšené. Vyšetrenie protilátok súvisiacich s celiakiou a sIgE na potravinové alergény bolo negatívne. Sérologické vyšetrenie na mykoplazmy a chlamýdie bolo negatívne. Funkčné vyšetrenie pľúc preukázalo normálne ventilačné parametre a bronchodilatačný test so salbutamolom bol negatívny. Výsledky kožných testov boli nasledujúce: timotejka 7 mm, raž 3 mm, palina 5 mm, žihľava 6 mm, konská srsť 4 mm a psia srsť 4 mm.

S ohľadom na výsledok kožných testov, osobnú anamnézu a obdobie najvýraznejších ťažkostí boli za pravdepodobný hlavný alergén označené trávy.

Liečba a jej hodnotenie

Rodičia dievčaťa boli oboznámení s diagnostickou úvahou a stratégiou liečby v podobe alergénovej imunoterapie. Sú tejto liečbe naklonení a s alergiológom dohodli podanie prvej dávky perorálneho roztoku Staloral ref. č. 688 – 100 % trávy. Prvé aj ďalšie podanie prípravku tolerovalo dievča dobre a neboli u neho zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Pre riziko exacerbácie stavu počas peľovej sezóny boli pacientke prechodne ponechané aj antihistaminiká a inhalačné kortikosteroidy.

Už počas prvej peľovej sezóny bol zrejmý dobrý efekt terapie bez exacerbácie alergickej rinokonjunktivitídy či astmy. Po skončení sezóny boli antihistaminiká vysadené a boli ponechané iba inhalačné kortikosteroidy. Po druhej sezóne alergénovej imunoterapie boli prejavy alergickej rinokonjunktivitídy, astmy a atopickej dermatitídy utlmené na minimum a pacientka nepotrebovala ďalšiu medikáciu. Ošetrujúci alergiológ zvažuje prechod na tabletovú formu, zdôrazňuje však nutnosť kontroly alergických prejavov a prípadného rozvoja ďalšej senzibilizácie. Celkové hodnotenie účinnosti na desaťstupňovej škále (1 = najhoršia, 10 = najlepšia) bolo 10 bodov. Bezpečnosť bola hodnotená takisto 10 bodmi, compliance 9 bodmi a lieková forma získala 6 bodov.

Záver

Kazuistika ukazuje, že neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky a liečby inhalačných alergií by malo byť zisťovanie príčinného alergénu. Vďaka tomu je možná správna voľba terapie, ktorá bude mať efekt a bude slúžiť tiež ako motivácia pre ďalších pacientov s alergickým ochorením. Práve motivácia a adherencia k liečbe sú pre úspech alergénovej imunoterapie zásadné a nemalo by sa na ne zabúdať pri žiadnom alergickom ochorení.

Foto: www.pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky