Efekt sublingválnej alergénovej terapie u pacienta školského veku

20. června 2023 | Kazuistiky

Kazuistika ilustruje, že včasná a cielená alergénová imunoterapia zabraňuje rozvoju komplikácií neliečenej alergie a zvyšuje kvalitu života detských pacientov.

Autor: MUDr. Marcela Bezáková

Osobná anamnéza

Pacientom je 15-ročný chlapec, ktorý je v starostlivosti alergiológa od roku 2012, keď mal 6 rokov. V ranom detstve nebol vážnejšie chorý, sledovaný je len pre skoliózu. Jeho matka je alergička a obaja rodičia sú nefajčiari. Žijú v byte v panelovom dome, kontakt so zvieratami je sporadický, a to len so psom vo vonkajšom prostredí.

Alergiologická anamnéza

Chlapec sa k alergiológovi dostavil v roku 2012 po tom, ako u neho dva mesiace pretrvávala nádcha, kýchanie, pokašliavanie a opuch a svrbenie pravého viečka. Opakovane užíval voľnopredajné kvapky do nosa.

Objektívne vyšetrenie

Pri kožnom prick teste bola zistená slabá pozitivita na Alternariu alternata. Krvný obraz bol v norme, v diferenciálnom rozpočte predstavovali eozinofily 12,7 %. Ďalšie výsledky zahŕňali IgG 5,9 g/l; IgM 0,50 g/l; IgA v norme; celkové IgE 373 IU/ml; špecifické imunoglobulíny – sIgA breza 42,56; jelša 43,93; lieska 5,67; mätonoh 8,77; raž 0,99; Alternaria 0,51. ORL nález bol primeraný veku pacienta.

Po prvom vyšetrení bola stanovená diagnóza perzistujúcej alergickej rinokonjunktivitídy (stredne ťažká forma), syndróm post-nasal drip, precitlivenosť I. typu na peľ jarných drevín a humorálny ID v triede IgG a IgA prechodného charakteru.

Liečba a jej hodnotenie

Na terapiu boli odporučené kvapky s obsahom cetirizínu a nazálne lokálne kortikoidy (Nasofan) a očné kvapky s antihistaminikom. Do kontroly v roku 2013 chlapec prekonal niekoľko infektov liečených antibiotikami.

V apríli sa sezónne ťažkosti skomplikovali stafylokokovou infekciou. Pacient absolvoval imunomodulačnú liečbu (Ribomunyl), symptomatickú antialergickú liečbu a užíval izoprinozín pri oparoch na perách.

V roku 2014 sa chorobnosť významne znížila, no v marci a apríli sa u pacienta opäť vyskytli prejavy sezónnej alergickej rinokonjunktivitídy. Od augusta 2014 preto bola indikovaná alergénová imunoterapia Staloralom (100 % breza) v udržiavacej dávke 8 kvapiek 3-krát denne. Liečba bola pre nedostupnosť prípravku prerušená v septembri 2015.

Kontrolný kožný prick test v roku 2015 preukázal pretrvávajúcu silnú pozitivitu na jelšu a liesku, slabú pozitivitu na brezu, trávy a spóry Alternarie.

O rok neskôr, v roku 2016, pacient v apríli opäť bojoval s alergickými prejavmi. Užíval levocetirizín, nazálne kortikoidy a očné kvapky s antihistaminikom. Spirometria v peľovej sezóne nepreukázala ventilačnú poruchu a bronchodilatačný test bol negatívny. Na jeseň bola obnovená dostupnosť Staloralu, preto bola u chlapca opäť začatá alergénová imunoterapia.

Kontrolné vyšetrenie v roku 2019 ukázalo silnú pozitivitu na peľ brezy, liesky, jaseňa, Alternarie a najnovšie aj ambrózie. Krvný obraz bol v norme, v diferenciálnom rozpočte tvorili eozinofily 3,5 %, hranične zvýšené lymfocyty 42,1 % a monocyty 10,6 %. Celkové IgE bolo 262,7 IU/ml, špecifické sIgE breza 45,3; jelša 17,92; lieska 4,62; mätonoh 5,41; raž 1,49; Alternaria 2,09; ambrózia 0,44. Ďalej bolo realizované komponentové vyšetrenie – Bet v 1 > 100, Bet v 2 negatívny a Phl p 1 s výsledkom 2,48 kIU/l. S ohľadom na výsledky a pretrvávajúce alergické ťažkosti najmä v období marca a apríla bolo dohodnuté pokračovanie alergénovej imunoterapie počas ďalších dvoch rokov.

Záver

Po piatich rokoch terapie v schéme október – apríl s udržiavacou dávkou 4 vstrekov denne došlo ku klinicky významnej redukcii ťažkostí v období marca a apríla. Potreba úľavovej liečby sa výrazne znížila. Tolerancia alergénovej imunoterapie bola po celý čas liečby veľmi dobrá, neboli pozorované lokálne ani celkové nežiaduce účinky. Laboratórne došlo k poklesu celkového IgE, eozinofilov aj sIgE na jelši.

Uvedená kazuistika dokladá, že liečba Staloralom je dobrou voľbou u detských pacientov, je obvykle veľmi dobre tolerovaná a prináša požadovaný efekt.

(pak)

Foto: www.freepik.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky