Čo potvrdila štúdia EfficAPSI?

3. května 2023 | Kvízy, Nezařazené

EfficAPSI je retrospektívna longitudinálna kohortová farmako-epidemiologická štúdia, ktorá sledovala vplyv roztokovej formy sublinguálnej alergénovej imunoterapie (SLIT) na rozvoj a zhoršenie prejavov astmy a potrebu zdravotnej starostlivosti u pacientov s alergickou rinosinusitídou. Aké sú výsledky tejto štúdie?

Úspěšnost: 76.92%

0

P. Demoly, M. Molimard, J.F. Bergmann, P. Devillier, B. Delaisi, S. Scurati, E. Dolimier: Impact de l’immunothérapie sublinguale (ITSL) sur l’aggravation de l’asthme chez les patients atteints de rhinite allergique et d’asthme associé : résultats de l’étude EfficAPSI, Revue Française d’Allergologie, Volume 63, Issue 3, 2023, 103586, ISSN 1877-0320. Dostupné na https://doi.org/10.1016/j.reval.2023.103586.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky