Ideální index reaktivity alergenové imunoterapie: Víte, který to je?

22. února 2022 | Kvízy

Lidem se sezónní alergií na pyly trav přináší úlevu alergenová imunoterapie. V rozsáhlé mezinárodní randomizované studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost sublingvální alergenové imunoterapie proti pylům 5 hlavních travních alergenů (A. odoratum, D. glomerata, L. perenne, P. pratenseP. pratensis) podávané jednou denně se zahájením 4 měsíce před pylovou sezónou. Studie ukázala, která dávka (index reaktivity) má nejlepší poměr mezi účinností a bezpečností v porovnání s placebem této terapie.

Úspěšnost: 83.33%

0

Zdroj: Malling H. J., Montagut A., Melac M., et al. Efficacy and safety of 5-grass pollen sublingual immunotherapy tablets in patients with different clinical profiles of allergic rhinoconjunctivitis. Clin Exp Allergy 2009 Mar; 39 (3): 387–393; doi: 10.1111/j.1365-2222.2008.03152.x. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2222.2008.03152.x.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky