Víte, co pacienti (ne)považují za největší přínos alergenové imunoterapie?

21. února 2022 | Kvízy

Alergická rýma (AR) je jedním z nejrozšířenějších chronických onemocnění dětí i dospělých. V Evropě patří k jejím nejčastějším příčinám alergie na pyly trav. Léčba alergií zacílená na podstatu problému je alergenová imunoterapie. Může být podávána podkožně (SCIT) nebo sublingválně (SLIT). Její efekt byl dosud ve studiích hodnocen nejčastěji podle skóre příznaků a spotřeby léků. V poslední době se do popředí dostává i otázka, jaké jsou z hlediska výsledků léčby priority samotných pacientů a jak terapie naplňuje jejich očekávání. Ta se navíc mohou lišit, zejména podle věku. Preference pacientů při léčbě alergické rýmy zkoumala prospektivní otevřená multicentrická longitudinální studie. Využila specifický dotazník PBI (Patient Benefit Index) pro pacienty a alergickou rýmou (PBI-AR) u 883 pacientů s alergií na pyly trav, u nichž byla zahájena léčba SLIT přípravkem Oralair, obsahujícím alergenový extrakt z pylů 5 trav.

Úspěšnost: 0%

0

Zdroj: Klein T. M., Hadler M., Augustin M., Blome C. Patient needs and benefits of sublingual immunotherapy for grass pollen-induced allergic rhinitis: an observational study. Immunotherapy. 2021 Oct; 13 (14): 1193–1204; doi 10.2217/imt-2021-0161. Epub 2021 Jul 30. PMID: 34328018. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328018/.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky