Alergenová imunoterapie a adherence: hraje roli způsob podání?

13. července 2020 | Novinky

Zkušenost ukazuje, že v reálné klinické praxi existuje pro pacienta léčeného alergenovou imunoterapií řada důvodů, proč léčbu nedodržovat. To platí pro subkutánní i sublingvální způsob podání. Právě na tyto důvody je třeba se více zaměřit.

Úvod

Alergická rýma (AR) je chronickým onemocněním, jež má vliv na kvalitu života, zvyšuje riziko alergického astmatu, nazálních polypů, spánkových obtíží či onemocnění horních dýchacích cest. Prevalence osob s AR je vysoká.

Symptomatická terapie u řady pacientů funguje, nicméně nabízí jen dočasnou úlevu. V dlouhodobějším smyslu je většinou spojena s kauzálním řešením, mezi něž patří alergenová imunoterapie (AIT). Ta je v současné době dostupná v subkutánní (SCIT) a sublingvální (SLIT) formě. AIT vede ke snížení závažnosti alergických symptomů a snižuje potřebu podávání symptomatické léčby. Přínosy AIT mohou přetrvávat po dobu až 12 let po dokončení léčby. Obvyklé trvání AIT je mezi 3 a 5 lety, přičemž platí, že čím delší podávání, tím déletrvající klinický účinek.

Adherence k léčbě

Přehled o adherenci nemocných při podávání SCIT lze získat relativně jednoduše, protože pacienti přicházejí k léčbě do ordinací imunologa. Na druhou stranu může být u SLIT zdrojem informací o adherenci pacienta například databáze lékárenských systémů, kde je patrno, jak často a v jakém objemu si pacient předepsané léky vyzvedává. Právě adherence je jedním z nejdůležitějších faktorů v úspěšnosti AIT a při nedodržování léčebného schématu nemůže být očekávané účinnosti dosaženo.

Důvody pro přerušení léčby

U SCIT udávají pacienti jako důvody přerušení léčby nejčastěji

 • nekomfortnost podávání,
 • jiné onemocnění,
 • pocit nedostatečné účinnosti,
 • pocit zlepšení symptomů,
 • nežádoucí příhody,
 • cenu.

U SLIT pacienti jako důvody pro přerušení léčby uvádějí

 • neschopnost dodržovat léčebný režim z důvodu nedostatku času a zapomínání,
 • pocit časové náročnosti,
 • pocit nedostatečné účinnosti,
 • nežádoucí příhody,
 • cenu.

Řada analýz a studií byla zaměřena na pochopení, jestli je adherence k AIT vedle řady jiných faktorů ovlivněna také cestou, jakou je podávána. Ukázalo se, že adherence je srovnatelně podobná u SCIT i SLIT. Víceméně odpovídá situaci s dlouhodobě podávanou farmakoterapií u jiných onemocnění. U SCIT pacienti často udávají nepohodlnost léčby a nutnost návštěv lékaře kvůli aplikaci. Na druhou stranu ani SLIT, jež může být podávána v domácím prostředí, adherenci zásadněji nezlepšila.

Závěr

Právě pozornost zaměřená na důvody zhoršené adherence pacientů či jejich rodin k předepsané léčbě a metody zahrnující zlepšení komunikace a pochopení otázek pacientů jsou velmi důležité a měly by být v centru pozornosti těch, již AIT pacientům předepisují.

(red)

Zdroj: Cox L. S., Hankin Ch., Lockey R. Allergy immunotherapy adherence and delivery route: location does not matter. J Allergy Clin Immunol Pract 2014, 2: 156–160. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24607042/.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky