Přidání jedné látky k AIT astmatikovi výrazně zkrátí cestu za zdravím

22. června 2022 | Novinky

Omalizumab u alergiků prokazatelně funguje. Jak (ne)dostupný ale ve skutečnosti u nás je?

Úvod

Omalizumab je rekombinantní humanizovaná IgG monoklonální protilátka, která se váže na CH3 doménu těžkého řetězce IgE, čímž blokuje jeho vazbu na receptor. Po vazbě se tvoří komplexy omalizumabu a IgE, čímž je snižována koncentrace volného IgE a zároveň dochází k blokaci jeho vazby na receptory. Omalizumab je schválen pro léčbu těžkého alergického astmatu a chronické idiopatické kopřivky. V posledním desetiletí byl zkoumán i účinek omalizumabu při léčbě alergické rýmy, potravinové alergie, atopické dermatitidy, eozinofilních zánětů zažívacího traktu, idiopatické anafylaxe, mastocytózy a alergické bronchopulmonální aspergilózy.

K léčbě alergických onemocnění je již více než 100 let užívána alergenová imunoterapie (AIT). Její účinnost byla prokázána při léčbě alergické rýmy, astmatu, alergie na hmyzí jed a v poslední době se prosazuje i v léčbě potravinových alergií. Negativa AIT jsou nutnost dlouhodobého podávání a také možné alergické reakce. Proto je snaha tuto léčbu zkrátit a učinit ji stále efektivní a bezpečnější.

(Další) naděje pro alergiky

Omalizumab byl testován coby přídatná léčba k AIT při inhalační a potravinové alergii.

Ukázalo se, že taková kombinace zkracuje dobu k dosažení udržovací dávky AIT a také snižuje (i když zcela neeliminuje) výskyt vedlejších reakcí.

Podle dosud provedených studií však zatím není zcela jasné, kteří pacienti mají z této kombinace největší prospěch, jaká je optimální dávka a ideální doba pro nasazení omalizumabu.

Otazníky kolem širšího použití

Dalším omezením této kombinované léčby je jistě také její vysoká cena a rovněž i limitace nasazení omalizumabu výší celkového IgE a hmotností pacienta. Je proto potřeba dalších větších studií pro průkaz efektivnosti této kombinace.

V současné době je tedy možno doporučit, aby lékaři uvažovali o zahájení AIT u pacientů s těžkým astmatem pod kontrolou, kteří jsou zároveň léčeni právě omalizumabem. Podávání omalizumabu jako doprovodné léčby k AIT při jiných alergických nemocech zatím hrazeno není.

Zdroj: Dantzer J. A., Wood R. A. The use of omalizumab in allergen immunotherapy. Clin Exp Allergy. 2018; 48 (3): 232–240; doi: 10.1111/cea.13084. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29315922/.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky