Prokázáno: SLIT tablety donutí tělo tvořit specifické protilátky proti nejčastějším alergenům na roztoče

28. února 2023 | Novinky

Sublingvální alergenová imunoterapie tabletami 300 IR vede k významným změnám tvorby protilátek proti hlavním alergenům. Ukazuje to první studie svého druhu.

Úvod
Alergie na roztoče Dermatophagoides farinae a Dermatophagoides pte-ronyssinus patří k nejčastějším příčinám celoročních alergických obtíží, kterými trpí půl miliardy lidí na celém světě. Roztočové alergeny se dělí nejméně do 32 oficiálně registrovaných skupin. K nejčastěji alergizujícím se řadí alergeny ze skupiny 1 a 2. Alergeny Der p 1, Der p 2 a Der p 23 patří k prvním, které alergickou senzibilizaci zahajují, a je známo, že je vůči nim senzibilizováno více než 40 % roztočových alergiků.
Alergenová imunoterapie (AIT) je účinnou léčbou alergické rýmy a astma-tu. Tato kauzální léčba kromě jiného mění protilátkovou reaktivitu jako odpověď na alergeny. Přechodně vzrůstá specifické IgE a tvoří se IgG1 a IgG4 protilátky, které jsou považovány za ukazatele compliance při léčbě.

Metoda a design studie
Autoři předkládané práce zkoumali IgE, IgG1 a IgG4 odpověd’ na sublin-gvální AIT pomocí HDM (house dust mites – roztoči domácího prachu) ta-blet 300 IR. Srovnávali hodnoty protilátek u celkem 100 pacientů rozděle-ných podle dobré a horší klinické odpovědi na léčbu po jednom roce jejího trvání.
Před zahájením terapie měli pacienti s astmatem častější senzibilizaci na Der p 1 a Der p 23 a byli také častěji senzibilizováni k více dalším alergenům než neastmatici.

Výsledky
Po zahájení AIT dochází k vzestupu specifických IgG a IgG4 protilátek proti Der p 1, Der p 2 a Der p 23 a také proti některým dalším minoritním alergenům. Není však rozdíl mezi pacienty klinicky dobře a hůře reagující-mi na danou AIT. Profily IgE reaktivity nepředpovídají úspěšnost sublin-gvální AIT pomocí HDM tablet 300 IR, léčba je úspěšná u pacientů senzibi-lizovaných jak k málo, tak i k mnoha alergenům.

Závěr
Předkládaná studie jako první prokazuje, že po sublingvální AIT pomocí HDM tablet 300 IR dochází k tvorbě specifických IgG a IgG4 proti Der p 1, Der p 2 a Der p 23.

Zdroj: Potapova E., Bordas-Le Floch V., Schlederer T. et al. Molecular re-activity profiling upon immunotherapy with a 300 IR sublingual house dust mite tablet reveals marked humoral changes towards major allergens. Allergy 2022; 77: 3084–3095. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.15327.

Foto: Pixabay.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky