Zlepšení bariérové funkce dýchacího epitelu vlivem alergenové imunoterapie

13. listopadu 2023 | Novinky

V posledních letech se pozornost vědců zaměřuje na epiteliální bariéru a její význam, s cílem porozumět mechanismům, které přispívají k rozvoji a progresi alergických, autoimunitních a neurodegenerativních onemocnění.

Existují významné důkazy nejen o specifických přínosech alergenové imunoterapie (AIT) v podobě zvýšení tolerance vůči alergenům, ale také o vedlejších nespecifických benefitech léčby. Například u dětí léčených sublingvální imunoterapií (SLIT) s obsahem alergenů trav se snižuje riziko rozvoje astmatu a je minimalizováno množství léčiv užívaných k potlačení symptomů alergií. Předpokládá se, že u takto léčených pacientů s alergickou rinitidou spojenou s alergií na pyly trav dochází ke stabilizaci a zlepšení funkce dýchacího epitelu.

Dále bylo prokázáno, že AIT může působit preventivně v rozvoji nových alergických senzibilizací či astmatu. AIT může být obzvláště účinná u monosenzibilizovaných dětí při délce užívání alespoň tři roky. Při užívání SLIT tablet byly pozorovány zvýšené hladiny interferonu β a γ a snížení IL-33, což vypovídá o zlepšení funkce dýchacího epitelu s ohledem na reaktivitu vůči virovým podnětům.

Zároveň byl identifikován protein CST1, který inhibuje alergenní aktivitu proteáz, čímž chrání bronchiální epiteliální bariéru u jedinců s astmatem. Z tohoto důvodu byl tento protein navržen jako vhodný biomarker pro kontrolu stavu pacientů s astmatem.

Senzibilizace k alergenům a jejich expozice či virové infekce jsou významné faktory ovlivňující exacerbaci astmatu, pneumonie a následnou nutnost hospitalizace. Je zřejmé, že vedle alergen-specifických účinků je AIT doprovázena také alergen-nespecifickými efekty, jako je snížení případů pneumonie či snížení užívání antibiotik.

Dýchací epitel se zásadním způsobem podílí na rozvoji alergického zánětu. Epitel je klíčovým prvkem pro imunitní modulaci. Alergeny mohou být absorbovány přímo skrz epitel, následně jsou zpracovány lysozomy a prezentovány glykoproteiny MHCII, což je podstatou přímé interakce s intraepiteliálními lymfocyty. Proteolytické alergeny mohou dále spouštět signální kaskádu skrz proteázou aktivované receptory (PAR) a mohou být příčinou rozvoje zánětu, zvýšené reaktivity dýchacích cest, produkce hlenu a tkáňové remodelace.

Dýchací epitel exprimuje řadu receptorů pro potenciální interakci s alergeny, jako jsou toll-like receptory, PAR či nízkoafinitní IgE receptory FcεRII, které spouštějí reakce alergického zánětu a zároveň mohou být deaktivovány prostřednictvím AIT.

AIT se tedy může podílet na obnovení integrity buněk dýchacího epitelu a podpoření jeho bariérové funkce, může také potlačit zánětlivé procesy, čímž sníží riziko bakteriálních či virových infekcí a intenzitu pronikání alergenů.

Obrázek: Pixabay.com

Zdroj: PFAAR, Oliver, et al. How does allergen immunotherapy‐induced tolerance improve the airway epithelial barrier function: A mechanistical‐driven hypothesis. Allergy. 2023;78.10:2577–2580.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky