Kazuistika: Použití ß-blokátoru a ACE inhibitoru spolu s AIT – kdy ano a kdy ne?

Při léčbě alergenovou imunoterapií (AIT) a zároveň beta-blokátory pacientům sice...