Maligní nemocnění stále jako kontraindikace alergenové imunoterapie: ano, nebo ne?

Kontraindikace k AIT jsou u maligních nádorů většinou založeny na jednotlivých...