Maligní nemocnění stále jako kontraindikace alergenové imunoterapie: ano, nebo ne?

13. prosince 2022 | Novinky

Kontraindikace k AIT jsou u maligních nádorů většinou založeny na jednotlivých kazuistikách nebo observačních studiích. Poznatky založené na důkazech zatím pro toto téma chybí. Měla by být tedy malignita stále považována za absolutní kontraindikaci AIT?

Úvod

Alergenová imunoterapie (AIT) je účinnou kauzální léčbou alergií na hmyzí jed i alergií respiračních. Modifikuje imunitní odpověď na alergeny a tento efekt přetrvává i po jejím ukončení. Do určité míry je i prevencí rozvoje dalších alergických projevů. Je indikována u pacientů, kteří mají prokázánu IgE mediovanou alergii a odpovídající příznaky, které trvají delší dobu a jsou závažnější. Absolutní nebo relativní kontraindikací AIT je podle různých doporučených postupů autoimunitní onemocnění, užívání betablokátorů nebo ACE inhibitorů, maligní onemocnění a věk pod 5 let.

AIT a nádory – riziko ano, ale jak velké?

Maligní onemocnění je ve většině doporučených postupů považováno za absolutní nebo relativní kontraindikaci AIT. Výjimkou je AIT při alergii na hmyzí jed, která je u pacientů v remisi nádorového onemocnění používána.

Imunologické změny navozené AIT mohou teoreticky podporovat šíření probíhajícího maligního onemocnění. Zvýšení IgG4 má například u kolorektálního karcinomu imunosupresivní vliv na makrofágy, což snižuje účinnost protinádorových efektorových buněk. AIT také vede ke zvýšení počtu regulačních T-lymfocytů. Jejich počet je nepřímo úměrný úspěchu při léčbě některých maligních onemocnění. Regulační T-lymfocyty produkují regulační cytokiny, jako je interleukin 10 (IL-10) a nádorový růstový faktor beta (TGF beta). Ty mohou teoreticky usnadňovat růst nádorů.

Aktivní vs. remisní malignity a AIT

Aktivní nádorové onemocnění je relativní kontraindikací AIT. Nádorové onemocnění v remisi by podle některých autorů kontraindikací AIT být naopak nemělo.

Kontraindikace AIT by neměly být postaveny pouze na kazuistikách a jednotlivých pozorováních nebo na mínění odborníků. Některé doporučené postupy považující maligní onemocnění za absolutní kontraindikaci AIT se tak mohou dostat do rozporu s jiným doporučením, například již zmíněnou AIT hmyzím jedem pro alergiky s vysokým rizikem závažných reakcí.

Zdroj: El-Qutob D., Letrán A., Matheu V., & Fernandez-Caldas E. (2021). Cancer: Still a contraindication for allergen immunotherapy?: Specific immunotherapy and cancer. The World Allergy Organization journal14 (10), 100597; https://doi.org/10.1016/j.waojou.2021.100597. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34786035/.

 Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky