Úspešná terapia alergickej rinokonjunktivitídy a sezónnych exacerbácií astmy pomocou alergénovej imunoterapie

Kazuistika dokladá, že správne načasovaná alergénová imunoterapia vedie k výraznému zlepšeniu...