Efekt Staloralu 300 u detského pacienta s alergickou rinosinusitídou a astmou

3. května 2023 | Kazuistiky

Autorem článku je:
MUDr. Daniel Lučaník

Kazuistika opisuje priebeh alergénovej imunoterapie Staloralom 300 u 11-ročného chlapca, ktorému sa už po šiestich mesiacoch liečby výrazne zlepšil klinický stav a došlo u neho k zníženiu spotreby celkových antihistaminík a nazálnych kortikosteroidov.

Osobná anamnéza

Pacientom je dnes už 11-ročný chlapec, ktorý je dlhodobo sledovaný na alergiológii a v minulosti bol v starostlivosti dermatológa (atopická dermatitída), gastroenterológa (gastroezofageálny reflux) a neurológa (hypertonický syndróm). Narodil sa v termíne cisárskym rezom, jeho popôrodná adaptácia bola dobrá a psychomotorický vývoj primeraný. Dojčený bol dva mesiace. Povinné očkovania absolvuje podľa očkovacieho kalendára. V anamnéze nemá závažné infekčné choroby, operácie ani hospitalizácie. Dvakrát prekonal obštrukčnú bronchitídu a opakovane máva virózy a rinitídy. V detskom kolektíve je od troch rokov. Býva s rodičmi – nefajčiarmi v byte, domáce zvieratá nemajú.

Alergiologická anamnéza

Pacient má v alergiologickej anamnéze stredne ťažkú perzistentnú formu alergickej rinosinusitídy s preukázanou senzibilizáciou na roztoče, astmu bronchiale v ľahkej forme a atopickú dermatitídu. Alergiu na lieky či potraviny nemá. Rodinná alergiologická anamnéza je pozitívna, keď matka aj otec majú peľovú alergiu, brat je alergický na plesne.

Objektívne vyšetrenie

Prvá konzultácia v alergiologickej ambulancii prebehla u chlapca vo veku 3,5 roka pre serózne rinitídy, ktoré si nevyžadovali antibiotickú liečbu. Pri prvom vyšetrení bola zistená primeraná výživa, pokožka na lícach bola zdrsnená, spojivky boli pokojné, bez výpotku a nosová sliznica bola s fialovým nádychom, bez výtoku. Sliznice dutiny ústnej boli ružové, zadná stena s postnazálnym dripom a tonzily boli primeranej veľkosti, bez hnisu. Lymfatické uzliny boli nezväčšené. Hrudník bol súmerný a dýchanie vezikulárne, bez vedľajších fenoménov.

Laboratórne vyšetrenie preukázalo neutrofíliu (7,15 × 109/l) a monocytózu (0,94 × 109/l), absolútna hodnota eozinofilov bola 0,89 × 109/l. Vyšetrenie imunoglobulínov bolo nasledujúce: IgE 227,2 IU/ml; IgG 8,25; IgA 0,82 a IgM 1,03 g/l.

Kožné testy na inhalačné alergény boli pri prvom vyšetrení v roku 2014 a o tri roky neskôr pozitívne na D. pteronyssinus a D. farinae. Spirometria vykonaná v roku 2017 bola bez známok bez obštrukčnej ventilačnej poruchy a bez redukcie FVC. V roku 2019 bola nameraná hodnota FVC 110 %, FEV1 – 124 % a nebola zistená obštrukčná ventilačná porucha. V roku 2020 boli výsledky FVC 96 %, FEV 1 – 103 % a FEV1/FVC 105 %.

Pri vyšetrení v októbri 2021 bola pozorovaná čistá, vláčna pokožka bez prejavov atopického ekzému. Nos bol bez výtoku, oči bez konjunktivitídy a ústna dutina bez známok zápalu. Dýchanie bolo čisté, vezikulárne a akcie srdcové pravidelné bez šelestov.

Liečba a jej hodnotenie

Chlapec, ktorý v minulosti užíval desloratadín, flutikazónpropionát, flutikazón-propionát a salbutamol, začal vo veku 6,5 roka alergénovú imunoterapiu Staloralom 300, ref. č. 350 (roztoče). Už po pol roku liečby bol podľa hodnotenia matky zreteľný ústup seróznej nádchy a chlapec nemusel v obvyklej miere užívať celkové antihistaminiká ani lokálne nazálne kortikosteroidy. Bolo možné prejsť z inhalačnej kortikosteroidnej liečby astmy na antileukotriény.

Aktuálne trvá liečba Staloralom 300 4,5 roka a pacient má v zimnom období iba minimálne prejavy seróznej nádchy. Netrpí bronchitídami ani ponámahovým kašľom. Inhalátor so salbutamolom za posledné dva roky nemusel využiť ani raz a prípravok s flutikazón-propionátom úplne vysadil. Užíva montelukast 5 mg jedenkrát denne. Hodnoty spirometrie sú opakovane v norme.

Pacient liečbu Staloralom 300 toleruje od začiatku veľmi dobre a neboli u neho zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Liek po aplikácii udrží v ústach 1,5 minúty a užíva ho pred spaním. Vďaka efektu alergénovej imunoterapie nepotrebuje pravidelnú liečbu celkovými antihistaminikami. Užíva ich iba príležitostne pri seróznej nádche s afebrilným priebehom v zimnom období, a to v množstve cca 10 tabliet za celú sezónu. Pri užívaní antihistaminík používa rovnako lokálny kortikosteroidný sprej do nosa.

Záver

Kazuistika dokladá, že alergénová imunoterapia Staloralom 300 je u 11-ročného pacienta bezpečná a účinná a sprevádza ju veľmi dobrá compliance. Spokojnosť s priebehom liečby a jej výsledkami vyjadruje pacient aj jeho matka a chcú, aby takto nastavená terapia trvala počas celého plánovaného obdobia.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Daniel Lučaník

MUDr. Daniel Lučaník pracuje jako lékař v ambulanci klinické alergologie a imunologie při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Žilině.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky