Sublingválna imunoterapia: vysoká účinnosť a významná redukcia prejavov alergie už v prvej sezóne

3. května 2023 | Kazuistiky

Autorem článku je:
MUDr. Monika Kolejáková

Z kazuistiky je zrejmý efekt alergénovej imunoterapie u dospelého pacienta, ktorý bol pre symptómy alergického ochorenia výrazne obmedzený v každodenných aktivitách.

Osobná anamnéza

Pacientom je päťdesiatšesťročný muž, ktorý sa lieči na hypertenziu (užíva ramipril). Žiadne ďalšie chronické ochorenia neudáva. Jeho rodinná anamnéza je bez pozoruhodností.

Alergiologická anamnéza

Prejavy polinózy začal pacient pociťovať v roku 2003 ako 38-ročný v období koniec augusta – začiatok septembra. Ťažkosti ho obmedzovali v aktívnom štýle života, v zamestnaní aj v spánku. V danom období takmer nemohol chodiť von, trpel bolesťami hlavy, svrbeli ho oči, nos, hrdlo aj uši. Pociťoval zvýšenú únavu. Až do roku 2003 so žiadnymi symptómami alergického ochorenia nezápasil. V inom ročnom období ťažkosti nemal.

Objektívne vyšetrenie

Na vyšetrenie na alergiológii sa pacient dostavil rok po prvých ťažkostiach. Spojivky boli červené, nos s vodnatým výtokom, farynx presiaknutý a tonzily stredne veľké bez hnisu. Dýchanie bolo vezikulárne, bez vedľajších fenoménov. Akcia srdca bola pravidelná, ozvy ohraničené. Lymfatické uzliny boli drobné a štítna žľaza nezväčšená. Pacient absolvoval kožné testy s výsledkami ambrózia 10/30, palina 4/4, D. pter. 3/3, D. far. 3/3. U muža bola stanovená diagnóza peľovej alergickej rinitídy.

Liečba a jej hodnotenie

V októbri 2004 bola začatá alergénová imunoterapia Staloralom 100 (100 % ambrózia) a trvala do februára 2009. Počas tohto obdobia pacient negoval takmer všetky predchádzajúce ťažkosti. Prvé dva roky terapie užíval v peľovej sezóne preventívne antihistaminiká. Deväť rokov po skončení imunoterapie sa pacient objednal na kontrolu, pretože opäť pociťoval ťažkosti v podobe stredne ťažkej polinózy a musel pravidelne užívať antihistaminiká. Vzhľadom na dobré skúsenosti s liečbou prípravkom Staloral bola od apríla 2018 opätovne začatá alergénová imunoterapia, tentoraz pacient užíval Staloral 300 (ambrózia). Vďaka takto nastavenej terapii nepotreboval žiadne antihistaminiká. Liečba bola naplánovaná na tri sezóny a pacient ju toleroval veľmi dobre bez nežiaducich účinkov. U prezentovaného pacienta bolo možné konštatovať vysokú účinnosť sublingválnej terapie a útlm alergických prejavov, a to tak pri pôvodnej liečbe s nižšou koncentráciou, ako aj neskôr so Staloralom 300.

Záver

Kazuistika dokladá nielen efekt a bezpečnosť alergénovej imunoterapie, ktorá nie je zaťažená vyšším rizikom celkových ani lokálnych nežiaducich účinkov, ale aj význam motivácie pacienta k liečbe. Výborná skúsenosť s terapiou pacienta prinútila, aby sa pri opakovaní alergických ťažkostí opäť obrátil na alergológa a absolvoval alergénovú imunoterapiu namiesto symptomatickej liečby antihistaminikami. Nasadenie imunoterapie hneď po prepuknutí ťažkostí sa javí ako správne rozhodnutie, ktoré má zásadný vplyv na intenzitu ťažkostí aj kvalitu života.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Monika Kolejáková

Autorka vede Imunoalergologickou ambulanci v Nových Zámkoch.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky