Kazuistika Staloral 300 a onemocnění covid-19

15. prosince 2020 | Kazuistiky

Markétka, desetiletá žačka páté třídy, je v naší ambulanci sledována pro celoroční alergickou rýmu v důsledku alergie na roztoče.

Anamnéza

Pacientka má v průběhu celého roku klinické obtíže charakteru ucpaného nosu a rýmy, které se zhoršují během pobytu na chalupě, kam jezdí pouze na víkendy, a při hrách na půdě, kde se neuklízí. Tyto potíže má děvčátko přibližně rok a půl.

Vyšetření

Senzibilizace na roztoče D. pteronyssinus a D. farinae byla prokázána kožními prick testy. Laboratorní vyšetření ukázalo zvýšení celkového IgE (550 kIU/l) a specifického IgE pro D. pteronyssinus (45,5 kIU/l) i D. farinae (70 kIU/l).

Zahájení a průběh léčby SLIT

V červnu tohoto roku jsme zahájili sublingvální imunoterapii (SLIT) prostředkem Staloral 300 (ref. 350 roztoči D. pteronyssinus / D. farinae). Iniciaci, vzestupnou fázi i následující udržovací fázi v dávkování 240 IR třikrát týdně pacientka velmi dobře tolerovala. Na klinickou kontrolu byla objednána na podzim 2020.

Maminka Markétky se ve své práci (práce s mikroskopem v jedné malé místnosti) v září 2020 dostala do kontaktu se studentem, který byl vzhledem ke svým klinickým příznakům testován i na infekci covid-19 a jeho test toto onemocnění prokázal. Maminka telefonuje do naší ordinace, Markétka i maminka jsou bez jakýchkoliv klinických příznaků a cítí se zcela v pořádku. Obě jsou v karanténě a objednané na test RT PCR z nosohltanu a z hltanu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nikdo další s nimi ve společné domácnosti nežije.

Vzhledem ke kontaktu maminky naší pacientky s nemocným, který má onemocnění covid-19, přerušujeme u Markétky léčbu sublingvální alergenovou imunoterapií Staloral 300 (ref. 350 roztoči).

Test RT PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 byl u Markétky i její maminky negativní a obě dvě byly po celou dobu karantény, kdy jsme situaci telefonicky konzultovaly, zcela bez příznaků. Domlouváme se na restartu sublingvální imunoterapie, vzhledem k přerušení delšímu než sedm dní zahajujeme dle SPC iniciální fází, pokračujeme až ke stejné udržovací dávce 240 IR třikrát týdně, kterou pacientka opět velmi dobře toleruje.

Závěr

Přerušení SLIT u naší pacientky se může zdát na konci kazuistiky „zbytečné“. Nicméně nebyl zvolen postup „předpokladu“ negativity výsledku testu na SARS-CoV-2 u maminky nebo naší pacientky. Byl zvolen postup obdobný přerušení SLIT během probíhajícího akutního onemocnění. Díky otestování obou – maminky i pacientky – a dobré komunikaci, byť distanční, s maminkou naší pacientky jsme SLIT opět zahájily a pacientka v této léčbě dále bez problému pokračuje.

Literatura:

Klimek L. et al. Handling of allergen immunotherapy in the COVID‐19 pandemic: An ARIA‐EAACI statement. EAACI position paper. Firts published 24 April 2020. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14336.

Foto: Shutterstock.com

Autorem článku je:
MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D.

Po promoci na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1997 začala pracovat jako neonatoložka a pediatrička neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je atestována v oboru pediatrie a alergologie a klinické imunologie. V roce 2008 úspěšně ukončila postgraduální studium, od roku 2015 je držitelkou mezinárodní zkoušky z alergologie a klinické imunologie Evropské akademie alergologie a klinické imunologie – Certificate of Excellence (EAACI, Barcelona 2015). V letech 2008–2013 zastávala pozice medicínské poradkyně a medicínsko-vědecké spojky pro několik farmaceutických společností. V letech 2014–2020 pracovala jako lékařka Centra alergologie a klinické imunologie v Nemocnici Na Homolce v Praze. V témže roce přestoupila jako alergoložka a imunoložka do ambulance Anacarde, kde působí dosud. Publikovala řadu článků v odborných periodikách. Je členkou následujících profesních organizací: České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti alergologie a klinické imunologie a EAACI – Evropské akademie alergologie a klinické imunologie.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky