Pacient s deficitem IgG1 podtřídy – kazuistika

19. listopadu 2020 | Kazuistiky

Následující kazuistika ukazuje význam stanovení IgG podtříd zejména u pacientů, u kterých se hodnoty celkového IgG, IgA a IgM nacházejí v normálním rozmezí.

MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D., Anacarde, s. r. o.

Anamnéza

Pacient (45 let) přichází do naší ambulance pro zvýšenou nemocnost v zimním období charakteru zánětu nosohltanu a rýmy, jedenkrát maxilární sinusitida, onemocnění vždy s vleklým průběhem tři týdny až měsíc, jedenkrát odontogenní zánět. Minulou zimu měl celkem dvakrát antibiotika. Obtíže pozoruje druhým rokem, předtím prý byl bez potíží. Rodinná anamnéza bez pozoruhodností, neví o prvostupňových příbuzných s podobnými potížemi. V dětství pacient trpěl na opakované spálové angíny, poté až do předminulé zimy měl frekvenci infektů jednou až dvakrát ročně s příznivým průběhem.

Vyšetření a terapie

Pacientovi bylo provedeno laboratorní imunologické vyšetření při první návštěvě na jaře a kontrolní za 5 měsíců. Na základě výsledků prvního vyšetření bylo pacientovi doporučeno očkování proti Strep. pneumoniae, které absolvoval.

  • Substituce imunoglobuliny zatím není u pacienta indikována, klinický stav je nyní dobrý, infekty nejsou, další vývoj ukáže, zda se mírné snížení IgG1 podtřídy projeví i na hladině celkového IgG a jaké budou hodnoty IgA a IgM. Krevní obraz a diferenciál byly v normě.

Laboratorní imunologické vyšetření

ImunoglobulinyNormální hodnoty1. vyšetření2. vyšetření
IgA0,7–4,0 g/l1,73 g/l1,5 g/l
IgM0,4–2,3 g/l0,5 g/l0,7 g/l
IgG7,0–16,0 g/l7,0 g/l7,4 g/l
IgE0–100 kU/l10,1 kU/lneměřeno
Podtřídy IgG   
IgG14,05–10,11 g/l3,65 g/l3,82 g/l
IgG21,69–7,86 g/l2,44 g/l3,54 g/l
IgG30,11–0,85 g/l0,28 g/l0,21 g/l
IgG40,03–2,01 g/l0,06 g/l0,1 g/l

Tabulka 1. Imunoglobuliny

  • Specifická protilátková odpověď vykazovala tyto hodnoty: S-Ab ­– tetanus toxoid IgG 2,5 IU/ml – dostatečná ochrana, S-Ab / Strept. pneumoniae kapsulární polysacharidové antigeny IgG iniciálně 5,36 mg/l, po vakcinaci – 250 mg/l – dostatečná ochrana.
  • Buněčná imunita byla v normě při prvním i druhém vyšetření – uvádíme výsledky ze vstupního vyšetření: T-lymfocyty CD3+ 0,9 × 109/l  – 76 % (referenční rozmezí 0,7–2,1 × 109/l – 60–80 %) , T-lymfocyty CD3+/ 4+ helpery 0,69 × 109/l – 42 % (referenční rozmezí 0,5–1,4 × 109/l – 35–50 %), T-lymfocyty CD3+/8+ cytotoxické 0,46 × 109/l – 35,3 % (referenční rozmezí 0,3–1,0 × 109/l – 19–39 %), B-lymfocyty CD 19+ 0,15 × 109/l – 6 % (referenční rozmezí 0,1–0,5 × 109/l – 5–20 %), NK buňky 0,2 × 109/l – 15% (referenční rozmezí 0,1–0,6 × 109/l – 5–23 %.

IgG1 podtřída izotypu IgG

IgG1 podtřída dobře aktivuje složku komplementu C1 a má vysokou afinitu k Fc receptoru fagocytů. IgG1 podtřída je nejhojnější podtřídou izotypu IgG, představuje přibližně 60 %. Snížení IgG1 se tedy většinou odráží i ve snížení celkového IgG.

Hodnoty celkového IgG u našeho pacienta jsou při dolní hranici normy, bude tedy důležité sledovat jeho další klinický i laboratorní trend pacienta. Mírně snížené IgG1 bylo u našeho pacienta detekováno dvakrát, vždy mimo infekt.

Shrnutí a závěr

Prezentovaná kazuistika dokumentuje význam stanovení podtříd IgG, zvláště v situacích, kdy jsou hodnoty celkového IgG, IgA a IgM v normálním rozmezí. V těchto případech jsou hojnější deficity IgG2 a IgG3 podtříd, IgG1 deficit spíše vzhledem ke svému největšímu podílu zrcadlí deficit celkového IgG.

Zdroje:

  1. Parker A., Skold M., Ramsden D. B. et al. The Clinical Utility of Measuring IgG Subclass Immunoglobulin During Immunological Investigation for Suspected Primary Antibody Deficience. Lab Medicine 2017; 48: 314–325. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29126302/.
  2. Barton J. C., Bertoli L. F., Barton J. C. et al. Selective Subnormal IgG1 in 54 Adult Index Patients with Frequent or Severe Bacterial Respiratory Tract Infections. Journal of Immunology Research 2016, Article ID 1405950, 10 pages. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4830719/.

Foto: Shutterstock.com

Reklama

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky