AllergyMonitor: přesnější sledování pacienta, efektivnější volba terapie

15. září 2020 | Novinky

MUDr. Radka Galanská, Ph.D., galanskar@fnplzen.cz, Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň

AllergyMonitor představuje osvědčený nástroj pro přesnější sledování alergiků v průběhu pylové sezony a následné efektivnější indikování alergenové imunoterapie.

Aplikace AllergyMonitor je určena lékařům alergologům a jejich pacientům. Jedná se o bezplatnou mobilní aplikaci v telefonu (obr.), kam pacient po určené období (během pylové sezony nebo celoročně) zaznamenává své každodenní symptomy alergické rinokonjunktivitidy a průduškového astmatu, to, jak se cítí, jestli se mu například přitížilo nebo zda byl nucen zvýšit dávku předepsaného léku. Jedná se v podstatě o pacientský deník, který při správném používání pomůže lékaři zlepšit a zpřesnit terapii konkrétního pacienta.

AlllergyMonitor se skládá ze dvou základních částí: na jedné straně je to přístup pacienta pomocí aplikace pro mobilní telefon, na straně druhé se jedná o přístup lékaře přes webové rozhraní do tzv. BackOffice. Pacient zaznamenává svůj denní stav (klinický deník), vizuální analogovou škálu (jak se cítí vzhledem k příznakům alergie) a specifické symptomatologické dotazníky (nosní příznaky, oční příznaky, dýchací obtíže) a případně obdrží push notifikace do e-mailu připomínající mu záznam do deníku.

Denní záznam alergických symptomů pro zvolené období:

 • Oko: svědění, slzení a zarudnutí/pálení.
 • Nos: kýchání, výtok z nosu, ucpaný nos, svědění.
 • Dýchací ústrojí: kašel po námaze, dušnost / krátký dech, sípavý dech, tíživý/svíravý pocit na hrudi.
 • Poruchy spánku kvůli astmatu / senné rýmě.
 • Omezení denních aktivit, problémy v zaměstnání/škole.
 • Neplánovaná návštěva lékaře/pohotovosti kvůli astmatu.
 • Vizuální analogová škála potíží (0–10).

Součástí aplikace jsou též data z pylové informační služby (PIS). Lékař při registraci pacienta zadá nejvhodnější pylovou stanici (nejblíže k bydlišti pacienta). BackOffice umožňuje lékaři přístup k údajům pacienta, které jsou spárovány s údaji z lokální pylové služby, a formou grafů je možno porovnat období maxima výskytu jednotlivých pylů v dané lokalitě s maximy potíží pacienta a spotřebou medikace. Záznamy pacienta do jeho mobilního deníku tak pomohou lékaři snadno vytipovat kritický alergen a podat přesné informace o zdravotním stavu pacienta.

Pro lékaře jsou výstupem analýzy symptomového, medikačního a kombinovaného skóre. Lékař může reagovat např. doporučením změny medikace. Při dlouhodobější monitoraci má lékař možnost porovnávání několika sezon, neboť má jasně zdokumentováno zhoršení či naopak zlepšení klinického stavu pacienta. Následně je možné lépe nastavit symptomatickou léčbu nebo zahájit AIT.

Grafické znázornění průběhu symptomů dle mezinárodního skóre, možnost editace grafických výstupů a jejich export do formátu pdf:

 • Skóre celkových symptomů rinokonjunktivitidy.
 • Skóre astmatu.
 • Skóre záchranné medikace (dle definice WAO).
 • Skóre kvality života.

Účinnost alergenové imunoterapie (AIT) výrazně závisí na správném výběru hlavního kauzálního alergenu, kterým bude léčba prováděna. Kromě in vivo (SPT) a in vitro (sIgE, CRD) testů prokazujících senzibilizaci jsme v tomto rozhodování odkázáni na mnohdy nespolehlivé a mlhavé anamnestické údaje pacienta. Navíc je v současnosti velká část pacientů senzibilizována na více druhů pylů, jejichž sezona se často alespoň zčásti překrývá. Hledání příčinného alergenu (pylového zdroje) pomocí kožních testů a vyšetření sIgE bývá někdy obtížné, neboť obecné pravidlo, že čím větší kožní reakce (resp. vyšší sIgE), tím větší pravděpodobnost, že senzibilizace je klinicky relevantní, nemusí v individuálních případech vždy platit. Podobně mohou molekulárnědiagnostické přístupy napomoci detekcí senzibilizace k druhově specifickým markerovým molekulám, nicméně ani tento přístup nemusí vždy přinést konečnou odpověď na otázku klinické relevance. AllergyMonitor je dalším novým nástrojem, který umožňuje přesnější monitoraci alergiků v průběhu pylové sezony a tím přispívá ke zpřesnění následného rozhodování o indikaci AIT. V neposlední řadě nám AllergyMonitor může pomoci při stanovení diagnózy u pacientů s chronickou rýmou a negativními kožními testy či sIgE, kdy zvažujeme alergický fenotyp chronické rýmy u neatopiků – lokální alergickou rýmu (LAR), jejíž diagnostika je možná pouze na základě pozitivní odpovědi v nazálních provokačních testech, které však nejsou vždy dostupné.

Jak začít používat mobilní aplikaci AllergyMonitor? (instrukce pro alergologa)

Lékař se zaregistruje do systému na adrese http://doctor.allergymonitor.eu a následně může z tohoto lékařského přístupu zadávat své pacienty. Je zde nutné uvést i léky, které má pacient doporučené k užívání během pylové sezony, a to proto, aby se pacientovi v mobilní aplikaci zobrazovaly a mohl zaznamenat počet jejich užití. Při zadávání dat pacienta do položky „kraj (state)“ uveďte kraj bydliště pacienta a do položky „město (city)“ vyberte jednu z 9 monitorovacích stanic PIS, která je nejblíže bydlišti pacienta, resp. jejíž údaje považujete pro daného pacienta za nejrelevantnější. Podmínkou je dále zadat e-mailovou adresu pacienta, číslo mobilního telefonu není nezbytně nutné. Vámi zaregistrovaný pacient bezprostředně poté obdrží e-mailem přístupové údaje (jméno, heslo), které mu umožní přístup do jeho stažené mobilní aplikace AllergyMonitor. Optimální je nejprve registrovat do systému jako pacienta sám sebe a celý systém si vyzkoušet.

Jak začít používat mobilní aplikaci AllergyMonitor? (instrukce pro pacienta)

Aplikaci AllergyMonitor pro mobilní telefon si pacient po instruktáži alergologa zdarma stáhne do telefonu standardním způsobem z příslušného obchodu s aplikacemi (dostupná pro Android a iOS). V momentě, kdy od systému (po zadání alergologem – viz výše) obdrží e-mailem přístupové údaje (jméno, heslo), začne vyplňovat tento deník, nejlépe každý den. Aplikace může pacienta automaticky v nastavitelných intervalech upozorňovat na nutnost zadání údajů (dle volby zadané lékařem).

Mobilní aplikace AllergyMonitor je k dispozici pro lékaře alergology a jejich pacienty na území celé České republiky. Indikaci AIT můžeme nyní výrazně optimalizovat na základě klinických dat získaných pomocí systému AllergyMonitor. Zároveň lze AM využít jako vhodný nástroj ke sledování účinnosti AIT v průběhu a po ukončení léčby. Přesně definovaná data mohou lékaři dále využít pro případné publikovatelné výstupy.

Kazuistika s aplikací AllergyMonitor

Jak konkrétně se může aplikace AllergyMonitor podílet na rozhodnutí o indikaci alergenové imunoterapie? Přečtěte si v kazuistice zde.

Zdroj:

 1. Bianchi A., Gabrielli F., Di Rienzo Businco A., Sfika I., Pelosi S., Matricardi P., Tripodi S. Patients mobile monitoring for an appropriate choice of allergen-specific immunotherapy. EAACI Barcelona 2015, http://eaaci.multilearning.com/eaaci/2015/barcelona/104984/salvatore.tripodi.patients.mobile.monitoring.for.an.appropriate.choice.of.html?f=p6m3e814o10401.
 2. Webové stránky Pylová služba. Dostupné na http://www.pylovasluzba.cz/.
 3. Panzner P. Specifická alergenová imunoterapie u polysenzibilizovaného pacienta. Alergie, 2016; 18 (4): 241–246.
 4. Tripodi S., Giannone A., Sfika I., Pelosi S., Dramburg S., Bianchi A., Pizzulli A., Florack J., Villella V., Potapova E., Matricardi P. M. Tripodi S. et al. Digital technologies for an improved management of respiratory allergic diseases: 10 years of clinical studies using an online platform for patients and physicians. Ital J Pediatr. 2020 Jul 25; 46 (1): 105.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky