Využití AllergyMonitoru v indikaci AIT u polysenzibilizovaného pacienta – kazuistika

15. září 2020 | Kazuistiky

Pacientka, 47 let, byla vyšetřena pro suspektní alergii na pyly. Již léta trpěla v období od června do srpna typickými polinotickými potížemi.

Anamnéza

Pacientka, 47 let, byla vyšetřena pro suspektní alergii na pyly. Již léta trpěla v období od června do srpna typickými polinotickými potížemi. Po zbytek roku byla bez alergických projevů. V době obtíží byla léčena antihistaminiky a nosní a oční topickou léčbou, pouze však s částečným efektem. V rodinné anamnéze udávala pylovou alergii u dcery. Osobní anamnéza byla bez pozoruhodností.

Vyšetření a stanovení diagnózy: Provedené kožní testy vykazovaly tyto pozitivity – pyl břízy 3, pyl trav 10 a pyl pelyňku 7. V laboratorním vyšetření bylo sIgE proti pylu břízy 1,78 kIU/l, proti pylům trav 15,24 kIU/l a proti pylu pelyňku 12,93 kIU/l. Byla stanovena diagnóza perzistentní alergické rinokonjunktivitidy. Otázkou u této pacientky zůstává klinická reaktivita na jednotlivé pylové alergeny.

Rozhodnutí o indikaci AIT s pomocí aplikace AllergyMonitor

Tato pacientka pravidelně denně zaznamenávala svoje potíže (a spotřebovanou medikaci) do aplikace AllergyMonitor (AM). Z grafu (viz obr.) vyplývá, že maximum symptomů AR spadá do období květu travin. V pylové sezoně pelyňku byla pacientka naprosto bez potíží. S pomocí údajů o klinickém stavu pacientky spárovaných s daty z lokální pylové služby byla indikována monoalergenová imunoterapie pouze na pyl trav, přestože se jednalo o pacientku polysenzibilizovanou na alergeny z více pylových zdrojů.

Pacientka, 47 let, AR červen–srpen

O mobilní aplikaci AllergyMonitor

Mobilní aplikace AllergyMonitor je k dispozici pro lékaře alergology a jejich pacienty na území celé České republiky. Indikaci AIT můžeme nyní výrazně optimalizovat na základě klinických dat získaných pomocí systému AllergyMonitor. Zároveň lze AM využít jako vhodný nástroj ke sledování účinnosti AIT v průběhu a po ukončení léčby. Přesně definovaná data mohou lékaři dále využít pro případné publikovatelné výstupy.

Více se o aplikaci a jejím použití dozvíte zde.

MUDr. Radka Galanská, Ph.D., galanskar@fnplzen.cz, Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň

Foto: Pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky