Digitální technologie jako zkratka k vhodné diagnostice a léčbě alergií

29. března 2023 | Novinky

Pandemie covidu-19 a s ní spojená striktní izolační opatření, která omezovala fyzickou dostupnost zdravotní péče, urychlila implementaci digitálních technologií do zdravotnictví. U našich sousedů je taková péče už dokonce hrazena zdravotními pojišťovnami. Čeká tento směr i nás?

Doporučené postupy pro využití digitálních nástrojů v AIT
Častější používání mobilních aplikací a dalších digitálních komunikačních technologií je výhodné zejména u chronických onemocnění, protože vyžadují dlouhodobou léčbu a pravidelné kontroly. K takovým onemocněním patří i alergie a jejich léčba alergenovou imunoterapií (AIT).
V mnoha zemích vypracovaly lékařské odborné společnosti doporučené postupy pro používání digitálních technologií. V některých zemích, například v sousedním Německu, je péče prováděná pomocí mobilních aplikací (pakliže prošla standardizo-vanou evaluací) dokonce hrazena pojišťovnou.

Jak je na tom AIT a technologie v praxi
Podle současných doporučených postupů je AIT zahajována na základě posouzení klinických příznaků, odezvy na antialergickou léčbu a výsledků testů in vitro a in vi-vo. Od prvních příznaků alergie ke správné diagnóze a léčbě uběhne většinou něko-lik let. A právě mobilní aplikace hodnotící příznaky nebo digitální diáře, které posky-tují korelaci příznaků s aktuálním výskytem alergenů, mohou ke zlepšení této situace přispět.
Přínosné jsou rovněž systémy pomáhající ke správnému klinickému zhodnocení praktickým lékařem i specialistou (CDSS). Příklady takovýchto validovaných mobil-ních aplikací hodnotících příznaky a současnou míru expozice alergenům jsou MASK-Air, Hay Fever Diary / Pollen App nebo AllergyMonitor.
Výběr vhodné AIT je složitý zejména u polysenzibilizovaných pacientů a právě v této situaci mohou napomoci také digitální deníky a monitorace příznaků, spotřeby léků a expozice alergenům.
Ideální je pak kombinace těchto digitálních údajů a osobních klinických kontrol. Bě-hem AIT je pro její úspěch nutná dobrá adherence pacienta k léčbě. Při AIT podáva-né sublingválně doma mohou pacienti zapomínat dávku podat, a proto jsou při ta-kové léčbě vhodné různé připomínkové systémy, například aplikace šitá na míru českým pacientům AlergoStop.
Své místo mají také komplikovanější systémy se zpětnou vazbou na účinnost. Zde se pak využívá i umělá inteligence.

Kam dál v digitálu?
Pandemie covidu-19 ukázala, jak účinně mohou moderní digitální technologie po-moci při péči o pacienty. K průkazu účelnosti užívání těchto technologií v době mimo pandemii a jejich začlenění do běžné péče je však potřeba ještě dalších klinických studií. Jejich častější užívání bude ovlivňovat také úhrada zdravotními pojišťovnami.

Autor: MUDr. Zuzana Vančíková

Zdroj: Dramburg S., Matricardi P. M., Pfaar O., Klimek L. Digital health for allergen immunotherapy. Allergol Select. 2022 Dec 5; 6: 293–298; doi: 10.5414/ALX02301E. PMID: 36523960; PMCID: PMC9746244. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9746244/.

Foto: AlergoStop.cz

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky