Intradermální alergenová imunoterapie alergické rýmy jako nová naděje pro AIT?

14. dubna 2023 | Novinky

Intradermální podání by mohlo být účinnější než dosud používané cesty podání. Při intradermální imunoterapii (IDIT) by mohlo být zároveň použito nižší dávky alergenu a délka podávání by mohla být kratší.

Úvod
Alergická rýma (AR) je IgE mediované zánětlivé onemocnění vyvolané kontaktem s alergeny a jejich průnikem do nosní sliznice. Dochází tak k rozvoji alergického zánětu.
Léčba AR spočívá v omezení kontaktu s alergenem, podávání antialergik a v některých případech i alergenové imunoterapie (AIT). Ta je jedinou léčbou, která modifikuje imunopatologické příčiny alergického zánětu a vede k vyléčení podstaty nemoci. Ostatní léčebné zásahy pouze tlumí alergický zánět. V současnosti je AIT rutinně podávána sublingvální (SLIT) nebo subkutánní (SCIT) cestou.

Nadějná dermis
Alergologie se stále snaží nacházet nové a účinnější cesty pro podání dávek alergenu. Jednou z nich by mohla být intradermální imunoterapie (IDIT).
V dermis se totiž nachází obrovské množství dermálních dendritických buněk, jejichž funkcí je prezentace antigenu. Intradermální podání by tak mohlo být účinnější než aktuálně využívané cesty podání. Během IDIT by mohla být použita nižší dávka alergenu a délka podávání by se mohla zkrátit.

Ostatní testované způsoby podání AIT jsou intralymfatické (ILIT), epikutánní (EPIT) a intranazální (INIT). Všechny transkutánní cesty jsou považovány za nejúčinnější a současně i za nejbezpečnější. Kůže je jeden z největších imunitních orgánů našeho těla. Je v ní velké množství imunitních buněk a lymfatických cest.
Intradermální podání je již mnoho let s úspěchem používáno při očkování proti tuberkulóze, chřipce a vzteklině a je zvažováno i při očkování proti covidu-19. Antigeny pronikající kůží jsou zachycovány dendritickými buňkami a indukují Th1-imunitní odpověď a tvorbu regulačních T-lymfocytů (Treg). Ty tlumí tvorbu IgE protilátek a stimulují tvorbu blokujících IgG4 protilátek.
Co se týče klinických studií s IDIT, první byla publikována již v roce 1926, ty poslední používaly alergoidy nebo peptidy. Účinnost IDIT byla ve studiích prokázána, ale v mnoha z nich nebylo možné vyloučit kvůli provedení studie placebo efekt. Některé studie účinek IDIT neprokázaly. Možným vysvětlením může být nízká dávka podaného alergenu nebo krátká doba léčby. Obecně bylo dosud studií s IDIT provedeno a publikováno jen malé množství a jejich kvalita vždy nesplňuje současné požadavky.

Závěr
IDIT je nadějnou formou imunoterapie, která v minulosti již prokázala svou účinnost při očkování proti některým infekcím. Její účinnost při alergenové imunoterapii však bude muset být podložena dalšími kvalitními studiemi.

Zdroj: Atipas K., Kanjanawasee D., Tantilipikorn P. Intradermal Allergen Immunotherapy for Allergic Rhinitis: Current Evidence. J Pers Med. 2022 Aug 21; 12 (8): 1341; doi: 10.3390/jpm12081341. PMID: 36013290; PMCID: PMC9409804. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36013290/.

Foto: Pixabay.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky