Dopad ochranných opatření proti covidu-19 na pacienty s alergií na roztoče

11. května 2021 | Novinky

Alergologové trvale pečují o značné počty pacientů s celoročními nebo sezonními alergiemi, kterých ani v době pandemie neubývá. Jaký konkrétní vliv mají „anticovidová“ opatření na lidi s alergií na roztoče? To zkoumala skupina italských lékařů v následující studii.

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Úvod

Péče o pacienty s onemocněním covid-19 zaměstnává nejvíce praktické lékaře, infekcionisty a intenzivisty. Alergologové sice takto vytíženi nejsou, ale odborné ošetření jejich pacienti potřebují konstantně, pandemie nepandemie. Uvádí se, že alergiků je v různých zemích 10–40 % populace.

Lockdown a jeho opatření

V době pandemie přijaly téměř všechny země tvrdá opatření, lidé byli dlouhodobě převážně v domácím prostředí a povinnost nošení roušek na veřejnosti se stala každodenní nutností.

K základním opatřením v boji s alergií patří minimalizace kontaktu s alergenem. Při dlouhodobém pobytu doma při epidemických opatřeních je však kontakt s alergeny roztočů naopak intenzivnější.

Právě dopad takovýchto opatření na pacienty s alergií na roztoče byl předmětem následujícího výzkumu.

Design studie

Studie se zúčastnilo 45 pacientů (23 mužů, 22 žen, průměrný věk 32 let) s alergickou rýmou a alergií na roztoče sledovaných na otolaryngologických klinikách univerzitních nemocnic v italském Bari a Foggii. Po telefonu odpovídali na otázky standardizovaného dotazníku SNOT-22 týkající se příznaků alergické rýmy. Tento dotazník byl vybrán pro svou korelaci s testem kontroly příznaků rýmy. Kromě příznaků byla hodnocena také potřeba medikace a počet dní v měsíci, po které pacienti medikaci užívali. Hodnotilo se období od počátku března 2020 do počátku dubna 2020. Výsledky byly porovnány s výsledky stejného dotazníku, který pacienti vyplňovali v roce 2019, kdy pandemie teprve začínala a opatření nebyla v té době tak přísná, a statisticky zhodnoceny.

Výsledky

Potvrdilo se, že lockdown negativně ovlivnil příznaky alergické rýmy u alergiků na roztoče. Celkové skóre příznaků bylo vyšší a statisticky významně byly zhoršené příznaky ucpaného nosu, rýmy a nutnosti smrkat a byla také významně zhoršena kvalita spánku, přibylo nočního probouzení a pocitů frustrace, neklidu a podrážděnosti. Poslední příznaky však mohly být ovlivněny i celkovou situací při pandemii, nejen alergickou rýmou. Spotřeba léků byla také vyšší, statistické významnosti dosáhlo navýšení celkových antihistaminik a nazálních dekongestiv.

Závěr

Výsledky studie potvrdily obavy, že při nutnosti dlouhodobě pobývat v domácím prostředí se zhorší alergické obtíže při alergii na roztoče. Opatření nutná k zamezení šíření epidemie bohužel potíže u tohoto typu alergie zhoršují. O to více se tak do popředí dostává možnost preventivního a léčebného působení alergenové imunoterapie, zejména její sublingvální formy, kterou si pacient podává sám a nemusí kvůli tomu ve zhoršené epidemické situaci pravidelně navštěvovat alergologickou ambulanci.

Zdroj: Gelardi M. et al. COVID‐19: When dust mites and lockdown create the perfect storm

Laryngoscope Investigative Otolaryngology 2020; 5: 788–790. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lio2.439.

Foto: Unsplash.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky