Účinnost sublingvální imunoterapie při alergické rýmě vyvolané alergií na roztoče

14. června 2021 | Novinky

Jaké jsou výsledky léčby přípravkem Staloral 300 po roce léčby alergické rinitidy způsobené alergií na roztoče u dospělých pacientů?

Úvod

Sublingvální alergenová imunoterapie (SLIT) je dnes uznávanou, účinnou a dobře snášenou léčbou alergické rýmy. Tato léčba jako jediná zasahuje do podstaty onemocnění, mění imunologickou reakci na alergeny. Její mechanismus zatím zcela přesně znám není, ale víme, že zvyšuje tvorbu specifického IgG4 a IgA specifického pro alergen.
Roztoči domácího prachu jsou jednou z nejčastějších příčin celoroční alergické rýmy a astmatu.

Metody

Autoři studie sledovali 186 pacientů ve věku 19–51 let s celoroční alergickou rýmou vyvolanou alergií na roztoče (potvrzeno pozitivitou kožních testů). 3 měsíce před zahájením podávání SLIT byla vysazena veškerá léčba alergické rýmy a následně byli pacienti rok léčeni sublingvální alergenovou vakcinací (SLIT) přípravkem Staloral 300. Před léčbou a po 6 a 12 měsících léčby probíhalo hodnocení příznaků pomocí skóre symptomů, klinického nálezu a standardizovaného dotazníku na kvalitu života při alergické rýmě RQLQ.

Výsledky

Po 12 měsících léčby došlo ke statisticky významnému zlepšení všech příznaků ve srovnání se stavem při vstupu do studie a také po prvních 6 měsících, stejně tak bylo dosažení zlepšení všech parametrů statisticky významné v 6 měsících léčby oproti vstupu do studie. Výsledky ukazují grafy 1, 2, 3. Během studie nebyly zaznamenány žádné významné vedlejší účinky. Výsledky byly lepší, než autoři očekávali. Léčba měla také pozitivní psychologický účinek, pacienti věřili, že jim přináší zásadní a nejdůkladnější řešení jejich obtíží.

Graf 1.

Skóre příznaků před léčbou (baseline) a po 6 a 12 měsících (6th, 12th month) léčby. Hodnocené příznaky: výtok z nosu (nasal discharge), kýchání (sneezing), obturace nosu (congestion), svědění (itching).

Graf 2.

Vývoj klinických nálezů při rinoskopii před léčbou (baseline) a za 6 a 12 měsíců (6th, 12th month) léčby. Hodnocena je barva sliznice (turbinate color) a otok (odema).

Graf 3.

Výsledky dotazníku RQLQ před léčbou (baseline) a po 6 a 12 měsících (6th, 12th month) léčby. Hodnocené parametry: oční obtíže (eye problems), nosní obtíže (nasal problems), bez nosních/očních obtíží (none-nose/eye), spánek (sleep), aktivita (activity), emoce (emotions), praktické problémy (practical problems), celkový stav (overall).

(van)

Zdroj: Cingi C., Bayar Muluk N., Ulusoy S. et al. Efficacy of sublingual immunotherapy for house dust mite allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Nov; 272 (11): 3341–6; doi: 10.1007/s00405-014-3444-1. Epub 2014 Dec 17. PMID: 25516223. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25516223/.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky