Může vzestup specifického IgG2 skutečně spolehlivě prokázat úspěšnost alergenové imunoterapie?

25. dubna 2023 | Novinky

Spolehlivé biomarkery úspěšnosti AIT zatím nejsou dostupné. Jedním z nich by ale mohlo být specifické IgG2, jehož koncentrace během sublingvální AIT při alergii na trávy nebo roztoče narůstají.

Úvod
Alergenová imunoterapie (AIT) je jedinou etiologickou léčbou alergií s dlouhodobým účinkem. Během této léčby dochází ke změnám buněčné i humorální imunity. Biomarkery, které by úspěšnost AIT prokázaly, v tuto chvíli dostupné nejsou. Jedním z těch nadějných je nicméně specifické IgG2, jehož koncentrace během sublingvální AIT při alergii na trávy nebo roztoče narůstají. U pacientů, u kterých je efekt AIT výborný, byl po roce léčby pozorován nárůst nejen specifického IgG2, ale také IgE. Následující studie se pokusila tento nález potvrdit.

Design a výsledky studie
Studie se zúčastnili japonští pacienti s alergií na roztoče. 75 pacientům byla podávána sublingvální alergenová imunoterapie (SLIT) s alergeny roztočů ve formě tablet, 76 pacientů dostávalo placebo. Účinnost a bezpečnost rok trvající léčby byla potvrzena. 25 pacientů mělo efekt výborný – „high responders“. Hodnoceno bylo skóre příznaků před léčbou, během léčby a po ní. Krevní testy se prováděly před zahájením léčby, po 4 měsících a po roce od zahájení léčby. Ve všech vzorcích bylo stanoveno specifické IgG2 a IgE.
Za 4 měsíce léčby došlo u léčených pacientů ke statisticky významnému vzestupu specifického IgG2 a tento trend trval i po roce léčby. K současnému vzestupu IgG2 a IgE došlo po 4 měsících léčby u „high responderů“. Tento trend byl opět patrný i po roce.

Závěr
Studie potvrzuje, že sublingvální AIT tabletami s alergeny roztočů je účinná a bezpečná terapie pro pacienty s touto alergií. Zároveň se ukazuje, že specifické IgG2 by mohlo být užitečným biomarkerem dlouhodobé imunitní paměti B-buněk. Již po 4 měsících léčby je u „high responderů“ patrný jeho vzestup, který je u této skupiny pacientů často doprovázen také vzestupem IgE.

Zdroj: Berjont N., Floch V. V. B.-L., O’Hehir, R. E., Canonica, W. G., van Zelm M. C., Batard T. and Mascarell L. (2023). Early increase in serum specific IgG2 upon allergen immunotherapy with a 300 IR sublingual house dust mite tablet. Allergy. https://doi.org/10.1111/all.15685. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fall.15685.


Foto: Pixabay.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky