Jak je účinné preventivní podávání inhalačních alergenů u dětí?

17. června 2024 | Novinky

Může podávání inhalačních alergenů zabránit nové senzibilizaci, rozvoji a progresi alergických onemocnění a zároveň mít další imunomodulační účinky?

Z dosud publikovaných článků byly shromážděny údaje o účinnosti alergenové imunoterapie s obsahem inhalačních alergenů v primární, sekundární, či terciární prevenci, a to podle typu podaného alergenu, cesty podání, dávky a doby trvání terapie.

Primární prevence je zaměřena převážně na novorozence, u nichž je zvýšené riziko rozvoje alergických onemocnění, ale doposud u nich nedošlo k senzibilizaci. Sekundární prevence cílí na děti, u kterých již došlo k senzibilizaci, ale nikoliv k rozvoji symptomů alergií. Terciární prevence se pak týká dětí s již existujícím alergickým onemocněním.

 Z provedené analýzy vyplývá, že co se týká primární prevence, představuje alergenová imunoterapie bezpečný postup, nicméně nebyly prokázány žádné účinky na nově vznikající senzibilizaci na specifické alergeny. Oproti tomu se zdá, že sekundární prevence může být účinná a dochází k navození imunotolerance prostřednictvím T-buněk. Terciární prevence prostřednictvím alergenové imunoterapie na bázi alergenů pylů trav a stromů je prokazatelně účinná v prevenci rozvoje astmatu jako důsledek progrese alergické rinitidy a konjunktivitidy. Preventivní účinky alergenové imunoterapie s obsahem alergenů roztočů domácího prachu však zatím nebyly jednoznačně potvrzeny.

Z výsledků studie vyplývá, že účinnost subkutánních a sublingválních forem je srovnatelná, nicméně existuje pouze omezené množství dat zaměřených na přímé srovnání v pediatrické populaci.

Výsledky provedené studie jsou velmi povzbudivé a potenciální využití alergenové imunoterapie v prevenci rozvoje alergických onemocnění si jistě zasluhuje další zkoumání v rámci adekvátně navržených studií.

Zdroj: Dwivedi V, Kopanja S, Schmidthaler K, Sieber J, Bannert C, Szépfalusi Z. Preventive allergen immunotherapy with inhalant allergens in children. Allergy. 2024;00:1-23. doi:10.1111/all.16115

Foto: 123rf.com/

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky