Přínosy tekutých forem SLIT v prevenci a léčbě astmatu

3. června 2024 | Novinky

V prestižním časopisu Lancet Regional Health – Europe byly zveřejněny výsledky studie z reálné praxe EfficAPSI hodnotící vliv tekuté sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT) společnosti Stallergenes Greer na vznik a rozvoj astmatu u pacientů s alergickou rýmou.

Tato studie zahrnovala více než 440 000 pacientů a trvala po dobu 9 let. Porovnávala pacienty s alergickou rýmou a s astmatem nebo bez něj, kteří byli léčeni přípravkem Stallergenes Greer SLIT ve formě roztoku v kombinaci se symptomatickou terapií oproti pacientům léčeným pouze konvenční symptomatickou léčbou. Cílem studie bylo vyhodnocení vlivu přípravku Staloral od společnosti Stallergenes Greer na prevenci vzniku nebo zhoršení astmatu u pacientů s alergickou rýmou.

Studie prokázala, že pacienti léčeni kombinací Staloral a symptomatickou terapií měli v porovnání s pacienty léčenými pouze symptomatickou léčbou o 36% nižší riziko nových příhod astmatu a o 38% nižší riziko rozvoje astmatu. Byl také prokázán příznivý vliv SLIT na prevenci zhoršení astmatu.

„Zkoumání vlivu alergenové imunoterapie na vznik a vývoj astmatu je zásadní a my jsme odhodláni tyto mezery zaplnit. Společnost Stallergenes Greer je poctěna tím, že prostřednictvím studie EfficAPSI, která probíhala v reálném prostředí, může přispět k cenným vědeckým důkazům a poznatkům o léčbě alergií. I nadále se zaměřujeme na rozvoj řešení modifikujících onemocnění, která jsou podložena silnými klinickými údaji, abychom nově definovali péči o dýchací cesty, a věnujeme se zlepšování kvality života lidí s alergií,“ prohlásila Dr. Elena Rizová, ředitelka pro medicínské záležitosti společnosti Stallergenes Greer.

Původní publikace z časopisu Lancet je k přečtení zde.

Tisková zpráva společnost Stallergenes Greer je k přečtení zde.

Foto: 123rf.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky