Odhalení základních mechanizmů úspěšné AIT a indukce imunitní tolerance umožní v budoucnu vývoj cílených terapeutik pro alergickou rýmu s astmatem i bez něj. Přinášíme stručný přehled mechanizmu alergenové imunoterapie u astmatiků a pacientů s alergickou rýmou.

Úvod
Alergenová imunoterapie (AIT) je účinná léčba alergické rýmy, která vede k dlouhodobé toleranci alergenu. Tohoto účinku je však dosaženo, pouze pokud léčba trvá minimálně 3 roky.
AIT modifikuje vrozené a adaptivní imunitní reakce k alergenu. Potlačuje IgE mediovanou aktivaci žírných buněk a bazofilů v cílových orgánech, snižuje počty Th2-lymfocytů a aktivuje Th1-buněčnou odpověď. Indukuje tvorbu T- a B-regulačních lymfocytů a tvorbu protilátek neutrali-zujících alergeny.

AIT jako trenažér imunity
Nejnovější poznatky také ukázaly, že AIT podávaná subkutánně (SCIT) nebo sublinguálně (SLIT) reguluje imunitní reakce pomocí nových receptorů a cílových buněk. Během AIT dochází ke snížení nežádoucí aktivity vrozené imunity – žírných buněk, bazofilů, dendritických buněk a vrozených lymfoidních buněk. V získaných imunitních reakcích jsou aktivovány T- a B-regulační lymfocyty.
Během AIT dochází i k deleci a supresi Th2 a Th2A (Th2-alergenově specifické buňky) a T-folikulárních helper lymfocytů (TFH). Ty podporují rozvoj alergických reakcí. Nacházejí se v terminálních centrech sekundárních lymfoidních orgánů. Tvoří cytokin IL-21 a jsou také hlavními producenty IL-4 v těchto orgánech. TFH byly nalezeny rovněž v periferní krvi. Tyto cirkulující buňky jsou pravděpodobně paměťovými lymfocyty. Stejně jako Th-lymfocyty se dělí na Th1-, Th2- a Th17-like skupiny. U alergiků přebývají TFH 2 a při AIT jejich počty klesají.

SIT slaví úspěchy již téměř 90 let
Při AIT dochází také k odklonu imunitní odpovědi od Th2 k Th1 a exhausci Th2-lymfocytů.
V protilátkové imunitě dochází během AIT v její počáteční fázi ke zvýšení IgE protilátek, avšak příznaky pacientů se nezhoršují. V dalším průběhu potom koncentrace IgE postupně klesají. Tvoří se alergenově specifické IgG4 a IgA blokující protilátky. Ty s IgE soutěží o vazebné místo alergenu a snižují tak IgE mediovanou aktivaci a prezentaci antigenu T-lymfocytům. Účinnost protilátek vzni-kajících během SIT byla prokázána již v roce 1935. Robert Cooke tehdy sérem pacienta léčeného AIT snížil alergickou reakci neléčeného alergika.

Během SCIT i SLIT jsou navozeny obdobné mechanizmy tolerance alergenu. Jsou snižovány pro-zánětlivé vrozené a získané imunitní odpovědi a indukovány silné regulační mechanizmy. Během SCIT dochází k tvorbě IgG4 blokujících protilátek, během SLIT jsou to především IgA protilátky. Další detailnější rozpoznání mechanizmů navození tolerance alergenu pomůže k zavedení ještě účinnější a bezpečnější AIT.

Zdroj: Shamji M. H., Sharif H., Layhadi J. A., Zhu R., Kishore U. & Renz H. (2022). Diverse immune mechanisms of allergen immunotherapy for allergic rhinitis with and without asthma. The Journal of allergy and clinical immunology, 149 (3), 791–801. DOI: 10.1016/j.jaci.2022.01.016. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35093483/.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky