Prevence je lepší než léčba: Může alergenová imunoterapie zamezit progresi onemocnění dýchacích cest?

29. dubna 2024 | Novinky

Alergenová imunoterapie je vysoce účinná u sezónní polinózy. Tříletá léčba je spojena s vysokou mírou dlouhodobé účinnosti. U dětí se sezónní alergickou rýmou bylo prokázáno, že subkutánní i sublingvální pylová imunoterapie snižuje rozvoj příznaků astmatu a snižuje spotřebu farmakoterapie při léčbě astmatu.

AIT může snížit progresi závažnosti alergické rinitidy i astmatu. Klinické studie fáze III naznačují sekundární preventivní účinek pylové AIT na rozvoj příznaků astmatu dětí s alergickou rinokonjunktivitidou. Dlouhodobé studie z reálné praxe zaměřené na sledování účinnosti AIT prokázaly snížení výskytu infekcí dolních cest dýchacích. Prospektivní dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie sublingvální imunoterapie tabletami (SLIT) s obsahem alergenů roztočů domácího prachu prokázala zlepšení epiteliální antivirové vrozené imunity, které vysvětluje pozorované pozitivní účinky.

Ukázalo se, že SLIT s obsahem alergenů roztočů domácího prachu je účinná u celoroční rýmy vyvolané roztoči u dospělých a dětí a může potlačit exacerbace astmatu. Její dlouhodobá účinnost však zůstává předmětem dalšího zkoumání. Alergie na roztoče domácího prachu je hlavním rizikovým faktorem pro vznik astmatu. Předběžné údaje u ohrožených dětí naznačují, že SLIT s obsahem alergenů roztočů domácího prachu zahájená v kojeneckém věku by mohla snížit výskyt senzibilizace na mnohočetné alergeny a zabránit rozvoji astmatu u dětí ve věku do 6 let, jak vyplývá z výsledků studie MAPS (Mite Asthma Prevention Study). AIT jako potenciální forma primární prevence rozvoje respiračních alergií tak může být v budoucnu velkým převratem.

Zdroj: Arshad, Hasan, et al. Prevention is better than cure: impact of allergen immunotherapy on the progression of airway disease. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2024, 12.1: 45–56.

Foto: Pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky